Styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap

Ravinen i Klammersbäck i vårljus

Vår styrelse 2023-2025

Styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap utses av regionfullmäktige och följer regionens mandatperiod.

Ordförande
Sven-Ingvar Borgquist, (M)

Vice ordförande
Björn Abelsson, (S)

Ledamöter
Pia Almström, (M)
Fredrik Ottesen, Eslöv (SD)
Pia Jönsson, Hjärup (S)
Thomas Rödin, Malmö (MP)
Kjell Bornhager, Höllviken (KD)
Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (C) 

Ersättare
Göran Gärtner, Trelleborg (M)
Daniel Engström, Landskrona (SD)
Fredrik Winberg, Kristianstad (S)
Krister Azelius, Helsingborg (L)
Gunilla Ryd, Malmö (V)

Region Skåne

Regionfullmäktige, som utser vår styrelse, är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne.

Mer om Regionfullmäktige (skane.se)
Mer om Region Skånes engagemang i bolag och stiftelser