Hitta svar på vanliga frågor

Jakttorn i naturen

FAQ

Var får bil med taktält stå; varför ska jycken helst kopplas jämt och var kan jag elda? Vi är många som vill njuta av naturen i strövområden. Besökare med olika intressen ska samsas om samma stigar. I våra strövområden rör sig vandrare, fiskare, hundägare, barnfamiljer, skolklasser, ryttare, tältare, cyklister, jägare och olika föreningar. Att ta hänsyn till varandra och naturen blir extra viktigt. Vi har vår unika Allemansrätten med en rad skyldigheter.

🐕 Varför ska jag koppla hunden?

Ta gärna med vovven ut, men lösa hundar kan skrämma både människor, fåglar och vilda djur. Av respekt för andra bör du därför koppla hunden i våra strövområden, helst året om. Koppla även din hund när du går genom betesmarker så att inte djuren stressas. I de flesta naturreservat samt nationalparker gäller kopplingstvång året om. 

Varför måste jag koppla hunden vår och sommar? Enligt paragraf 16 i lagen (2007:1150) ska hunden hållas under extra stor uppsikt 1 mars till 20 augusti, som är en känslig tid då fåglar och djur får sina ungar. I klartext innebär detta enligt Naturvårdsverket ett "osynligt koppel", dvs att hunden är så väldresserad att den går max 1 meter ifrån dig. Även under annan tid på året måste du ha full kontroll över din hund.

🏕️ Var får jag sätta upp mitt tält?

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i Allemansrätten. Tänk bara på din skyldighet: att inte skada naturen. Välj att slå upp tältet på bra, tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära bostadshus. Om du ska tälta flera dagar eller i stora grupper behöver du be markägaren om lov. OBS, i nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På våra lokala informationstavlor i våra strövområden hittar du all information eller www.lansstyrelsen.se/skane hittar du all info. 

Om det enligt föreskrifterna är förbjudet att ”tälta”, är övernattning i hängmatta förbjuden, både under en tarp och under bar himmel. Att ”tälta” syftar till att övernatta, och det är vad man avsett att förbjuda. Om det enligt föreskrifterna är förbjudet att ”sätta upp tält”, är det den fysiska påverkan av att sätta upp tält man avsett att förbjuda. Att sätta upp tält, tarpar, eller hängmattor med ”tak” i form av regnskydd och myggnät och tarpar, räknas som att ”sätta upp tält”. Övernattning i en hängmatta utan ”tak” som sätts upp under bar himmel är däremot inte förbjuden.

🚐 Var får jag ställa husbilen och bil med taktält?

Att sova i slutet av en skogsbilväg lockar många. Men tänk på du endast får köra på vägar, inte i naturen enligt terrängkörningslagen. Att köra på stigar, gräsmattor, skogsmark, stränder och ängar är alltid förbjudet. I skyddad natur som naturreservat är det ofta förbud att stå med husbll/taktält över natten på parkeringar.

Campa endast på parkeringar markerade med ett P och max 24 h (om lokala regler tillåter). En parkering är dock ingen campingpplats, så plocka inte ut bord, stolar och markis. Lämna alltid naturen ren efter dig: ta med ditt skräp och häll inte ut gråvatten på plats. Lita inte på husbilsappar som ofta är inkorrekt, ta reda på rätt info. Vi samarbetar med sajten/appen Park4Night där vi lagt in info om vad som gäller lokalt i våra strövområden. Vi rekommenderar att stå på officiella ställplatser/campingar via kommunen med system för sopor, latrin mm.

🔥 Får jag göra upp eld i naturen?

Du får göra upp eld, men kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med. Vi rekommenderar att du använder våra fasta iordningställda eldplatser. Eldningsförbud råder då och då i Skåne, ta reda på aktuell info via t ex krisinformation.se eller appen Brandrisk ute.  Använd bara löst liggande pinnar och grenar, du får absolut inte bryta kvistar eller hugga ned träd. I vissa naturreservat är det förbjudet att göra upp eld på annan plats än iordningställda eldplatser. På våra lokala informationstavlor i strövområdena kan du läsa dig till vad som gäller.

🗑️ Varför är det så nedskräpat?

Ingen vill möta en rastplats full av sopor eller skräpiga stigar. Men ibland är det tyvärr det våra besökare möter. Ta alltid med dig ditt skräp och engångsgrill till soptunnorna vid parkeringarna. Ett annat alternativ är att du tar med dina sopor hem.

Eftersom sopbilen endast kan hämta sopor från större vägar eller parkeringar, har vi valt att placera sopkärlen i anslutning till parkeringarna. Vi tömmer sopkärlen regelbundet. Fina helger med många besökare kan de ibland bli fulla.

🚲 Får jag cykla på stigarna?

Det finns inget allmänt förbud att cykla i naturen. Men tänk på att våra vandringsleder är anlagda för att i första hand vandra och promenera på. Flera leder går dessutom genom t ex blöt eller känslig mark där breda däck lätt kan orsaka skador. Vår rekommendation är därför att undvika cykling under blöta perioder, lämna alltid företräde till vandrare och att ta det lugnt. Välj gärna grusvägar eller särskilda mtb-leder som finns i till exempel Järavallen, Klåveröd, Kronoskogen och Bockeboda. Tänk på att motorfordon inte hör hemma i naturen på grund av Terrängkörningslagen.

🐎 Får jag rida i skogen?

Stigar och blöt, känslig mark skadas lätt av sprättande hästhovar. Respektera därför förbudet att rida på vissa av våra stigar. Vi har anlagt särskilda ridstigar i några av våra områden. Rider du på skogsbilvägar, håll dig i mittsträngen. Tänk på att det är många besökare med olika intressen som ska samsas om samma stigar i våra områden.

🥾 Hur långt går jag på en timme?

Räkna med att du går ca 4 km i timmen.

🌳 Varför tar ni inte bort döda träd som ligger och skräpar?

De flesta träden tas bort, särskilt efter stormar. Men att lämna död ved i skogen är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden. Gamla träd och t ex högstubbar blir hem åt insekter.

🐮 Är det farligt att gå in i en hage?

Nej, för det mesta är det inte det. Men du ska ha respekt för djuren och vara särskilt alert om det finns kalvar eller föl. Tänk på att alltid koppla hunden när du går genom betesmark, lösa hundar kan stressa djuren.

✋ Vad gäller i naturreservat?

Flera av våra områden är helt eller delvis naturreservat. Tänk på att Allemansrätten är mycket begränsad här. Här på hemsidan under varje strövområde finns information om vad som gäller för varje område och på våra kartor ser du tydligt reservatsgränserna med en blå linje.

🚨 Varför är rotvältor farliga?

En rotvälta är trädets rötter med jord och stenar som ryckts upp ur jorden när ett träd fallit, till exempel vid en storm. Rotvältan kan falla ner, särskilt om man kapat bort trädstammen så att rotvältan ligger själv. Klättra därför inte på eller under ett träd med rotvälta.

🛠️Varför fixar ni inte i området?

Den frågan får vi då och då. Det handlar om skyltar som inte är uppdaterade, ledmarkeringar som syns dåligt, bord och bänkar som är slitna, stigar som behöver underhållas. Och svaret är att vi vet, alltför väl. Slitaget är högt i våra 19 strövområden och behovet av underhåll stort och vi tvingas prioritera varje år utifrån resurser. Men fortsätt att höra av dig till oss när du ser saker som behöver åtgärdas, så lovar vi att göra vad vi kan. Vi vill såklart att våra strövområden ska ha en hög standard.

Saknar du någon fråga här? Maila oss i så fall på info@skanskalandskap.se

En skogsbild med texten #allemansskyldigheten

Koll på Allemansrätten & skyldigheten?

Fyra snabba tips:

Cykla med hänsyn och säg hej till andra.

Koppla hunden för att kunna koppla av själv.

Ta med skräpet hem.

Elda säkert och smart på fasta eldplatser.