Vad betyder föreskrift, eldstad och betesmark?

Siluetten av en lövgroda på ett blad.

Friluftsliv på enkel svenska

Friluftsliv är något enkelt och okomplicerat. Ibland kan man stöta på krångliga ord på kartor och skyltar. Vad betyder led, våtmark, eldstad och att lämna företräde? Vår ordlista förklarar.

Från A till Ö

Allemansrätten = en unik möjlighet som ger dig rätt att vara i svensk natur, men också skyldigheter Visa alltid stor hänsyn och omtanke till natur, djur och andra besökare. Läs mer om Allemansrätten & skyldigheten.

Barrskog = barrträd som gran och tall. Har en mörkgrön ton på våra kartor.

Betesmark = en hage för kor, hästar eller andra djur som betar. Betesmarker har staket samt grindar där du kan passera. Viktigt att alltid stänga grinden om du passerar samt koppla hunden här.

Eldstad eller eldplats = en färdig plats att elda på i naturen. I våra strövområden är de upphöjda och byggda i sten så att de är säkra att elda eller grilla på med liten risk för brand. Kontrollera så att inte eldningsförbud råder. Ansvaret vid eldning ligger alltid på den som tänder. Läs mer om att Göra upp eld säkert och smart.

Fiskekort = för att fiska i sjöar behöver du nästan alltid betala en liten avgift för att få fiska. Att fiska längs kusten med kast- eller metspö kräver inget fiskekort, men däremot får du ofta bara fiska vissa delar av året. Kolla regelverket lokalt.

Förbud = en regel eller en lag som innebär att det är förbjudet att göra vissa saker i naturen. Vissa förbud bygger på lagar. Att bryta mot dem är brottsligt. När det är mycket torrt och varmt väder råder ofta eldningsförbud som innebär att du inte får elda.

Föreskrift = regler som gäller i t ex naturreservat. Läs mer om Naturreservat samt även under Strövområden där reservatsföreskrifter finns under varje strövområde.

Koppel = ha en rem, band eller kedja för att hålla fast hunden med. Under vår och sommar, 1 mars-20 aug, är det koppeltvång i naturen.

Kulturminne = rester eller ruiner efter gamla hus, fornminnen eller andra historiska platser.

Led = en väg eller stig med symboler som är lätt att följa.

Lämna företräde = betyder att du måste vänta in och ta hänsyn till andra i naturen, t ex måste cyklister alltid lämna företräde till vandrare om de cyklar på vandringsleder.

Lövskog = lövträd som björk, bok, ek, lönn, rönn, ask mm. Har ljusgrön ton på våra kartor.

Mosse, Myr och Kärr = se under Våtmark

Naturreservat = ett naturskyddat område där naturen är extra känslig pga särskilda växter eller djur. Där gäller hårdare regler, sk föreskrifter. Ofta är det förbjudet att elda, tälta och släppa hunden där. I de flesta naturreservat råder kopplingstvång året om. Läs mer under Strövområden där reservatsföreskrifter finns under varje strövområde.

Rotvälta = en rotvälta innebär att trädets rötter med jord och stenar ryckts upp ur jorden när ett träd fallit, till exempel vid en storm. Den kan lätt falla tillbaka och är därför farlig att gå nära.

Skada = förstöra, bryta sönder eller skära.

Stig = en liten smal gångväg, ofta med rötter och stenar, i naturen.

Störa = skrika eller spela hög musik. 

Ta hänsyn = visa respekt mot natur, djur och andra genom att inte störa, skada eller förstöra.

Tomt = mark som ligger nära ett hus eller bostad.

Vattendrag = åar, bäckar och floder.

Vindskydd = enklare små hus av trä som skyddar mot vind och regn. Vindskydden är öppna på ena långsidan.

Våtmark = mark som stor del av året är rik på vatten, antingen strax under markytan eller strax över. Ofta är det också mycket växtlighet här. Några exempel är kärr, myrar, mossar och träsk.

Åker = ett område där någon odlar grönsaker, säd eller annan gröda som växer.