Naturen är bästa klassrummet

Lära ute

Vi bedriver en verksamhet som utgår från upplevelsebaserat lärande i utomhusmiljö. Varje skoltermin erbjuder vi ett varierat pedagogiskt program där skolklasser i olika årskurser utforskar och upplever naturen tillsammans med oss. Projekt riktade till grundskola och SFI-skolor men även samarbete med olika organisationer och föreningar.

Våra skolprojekt

Femteklassare på Skåneleden

Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap bjuder in alla Skånes femteklassare till en dags vandring samt upplevelser vid Skåneleden samt vandringsstigar i strövområden.

Liv och död

En vandringsföreställning och workshop i Fulltoftas natur.

Gladan

En skoldag för att göra upp eld, leta djurspår eller lära om ekosystem. Det är några aktiviteter som erbjuds via Gladan för skolklasser som vill ut.

En grupp människor går på en spång i Fulltofta

Öppna dörren för ovana

Stiftelsen Skånska Landskap öppnar dörren till naturen för utlandsfödda där många är naturovana.

Glada barn i naturen.

Lektionsidéer för att lära ute

Flytta ut hela eller delar av lektionen i naturen? Vi har samlat idéer som pedagoger kan använda i engelska- och mattelektionen, men även för att lära ut om naturens villkor.