Visa kärlek till naturen

Två ungdomar vandrar längst en stig

#allemansskyldigheten

Många vill njuta av uteliv. Därför måste alla ta hänsyn till varandra, djur och natur enligt Allemansrätten som innebär en rad skyldigheter. Glöm inte att i skyddad natur som naturreservat och nationalparker gäller speciella regler kring till exempel hundar och eldning. På våra kartor ser du tydligt var naturreservaten börjar och slutar i och med den blå linjen med stjärna. Tips: Använd vår digitala karta när du vandrar så får du pop-up-information om de viktigaste reglerna i varje reservat.

🌳 Bryt aldrig kvistar och grenar från levande träd

Du får aldrig bryta grenar, kvistar, bark - än mindre hugga ned träd. Du får endast plocka gammal ved eller grenar till t ex en eld. Du får däremot plocka blommor, svamp och bär, enligt Allemansrätten med undantag från fridlysta växter. I naturreservat får du i regel plocka blommor och bär, men reglerna är lokala där vissa växter kan vara skyddade eller fridlysta. Kolla vad som gäller i ditt område.

🔥 Elda säkert och smart

Allemansrätten ger ingen automatisk rätt att göra upp eld - du får endast elda under säkra förhållanden. I våra strövområden finns iordningställda eldplatser som vi rekommenderar. Annars är grus eller sand bra underlag att elda på - aldrig torv, mossa eller berghäll. Kontrollera noga först om eldningsförbud råder och se till att du har vatten att släcka med. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller. Använd bara lösa grenar och kvistar, du får aldrig bryta kvistar från träd. Efter att du eldat måste du alltid återställa marken - särskilt viktigt om du eldat utanför iordningställda grillplatser.

I många naturreservat får du endast elda på fasta eldplatser.

🗑️ Ta med dig skräpet hem

Skräp hör inte hemma i naturen. På många platser i våra strövområden finns soptunnor att använda sig av. Under helger kan de dock vara överfulla pga stort tryck, så vi blir glada om du tar med dig ditt skräp hem igen. PET-flaskor, fimpar, snus och plastpåsar tar t ex mycket lång tid att försvinna i naturen då små mikroplastpartiklar och nikotin sprids i miljön.

🏕️ Sov ute en natt på en plats

Du får tälta något enstaka dygn i ett mindre sällskap om två-tre tält enligt Allemansrätten, så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Övernatta aldrig nära hus, inte i betesmark, på åker eller plantering. Sätt också upp tältet på tålig mark. Om ni tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov. Regeln om att tälta något enstaka dygn i naturen är Naturvårdsverkets, men andra tolkningar finns om att två nätter på en plats är tillåtet. Är du osäker, kolla med markägaren. 

I många naturreservat råder däremot tältförbud. Ta reda på vad som gäller lokalt innan du ska ut. 

🚐 Husbil hör inte hemma i naturen - bara på tillåtna vägar

Du får inte köra i terräng som ängar, skogsmark och stränder med husbil och husvagn, detta enligt terrängkörningslagen. All form av naturmark räknas som terräng. Om du väljer att stå på en rastplats eller parkering gäller i regel 24 timmar. Viktigt är att visa hänsyn, ta hand om skräpet och inte hälla gråvatten i naturen. I naturreservat är det däremot ofta förbud mot att stå på parkeringsplatser över natten. Att ställa upp sin husbil på en skogsbilväg är ofta okej, förutsatt att markägaren tillåter det och att trafik inte hindras. Läs mer om regler på Naturvårdsverket.

🐶 Koppla gärna hunden året om i våra strövområden

I våra strövområden rör sig mycket människor: skolklasser, allergiker och hundrädda. Av hänsyn till dem och allt känsligt fågel- och djurliv rekommenderar vi att du kopplar hunden året om i våra strövområden. Håll alltid hunden kopplad när du går genom betesmark för att inte skrämma djuren. Läs mer om vad lagen säger om att hålla hunden under extra uppsikt 1 mars-20 aug, vilket i praktiken betyder att gå "fot" max 1 meter ifrån dig, dvs ett osynligt koppel. 

I många naturreservat är det koppeltvång.

🚲 Cykla hänsynsfullt - anpassa efter naturen

Cykla hänsynsfullt. Undvik helst att cykla på mjuka vandringsleder, eftersom cykeldäcken riskerar att ge djupa spår på stigarna, särskilt när det är blött ute under höst och vinter. På vandringsleder har alltid vandrare företräde, så sänk din hastighet. Cykla gärna på särskilda mtb-leder eller terrängcykelområden som du hittar i flera av våra strövområden. Elcykel och andra motorfordon får inte köras i naturen enligt terrängkörningslagen. 

I naturreservat får du sällan cykla.

🐎 Rid aldrig på vandringsleder - bara på ridleder och grusvägar

Sprättande hästhovar slår sönder mark. Respektera därför förbudet att rida på våra vandringsleder. I flera av våra strövområden finns ridleder. Du kan även rida på grusvägar och skogsbilvägar, men håll dig i mittsträngen.

🏍️ Kör inte med moppe, motorcykel eller elcykel i naturen

All terrängkörning i naturen är förbjuden, eftersom det ger skador på mark och växter. Undantag finns för skogsbruks- och jordbruksmaskiner.

I naturreservat gäller inte Allemansrätten - där råder speciella bestämmelser

I Skåne finns över 300 naturreservat och tre nationalparker. Flera av våra strövområden är helt naturreservat, som t ex Vitemölla eller delvis som t ex Navröd i Snogeholm. Tänk på att Allemansrätten är begränsad här och att det finns speciella bestämmelser kring eldning, hundar, tältning och cykling. På våra informationsskyltar, i våra kartfoldrar och på vår webb finns information om vad som gäller för varje område. Naturreservat bildas av Länsstyrelsen och tar fram skötselplaner och föreskrifter. Läs mer på Länsstyrelsen.se

Vill du veta mer? Läs mer om Allemansrätten med dess skyldigheter på Naturvårdsverkets sida.

#allemansskyldigheten

Hur tar du hänsyn till andra och till naturen? Säger du hej till andra du möter i skogen? Tar du med dig snusprillan och fimpen till soptunnan? Dela och berätta genom hashtaggen #allemansskyldigheten på Instagram.