Tre dagsvandringar i olika delar av Skåne

Himlen speglar sig i liten tjärn.

Vandra 20 km - tre förslag

Vandra genom djup skog förbi torpruiner. Gå längs havet med klippig kust, stränder och ålabodar. Eller gå från ett strövområde till ett annat, där du börjar och slutar vid två sjöar.

Vandra genom varierat skogslandskap på Svarta spåret, 22,5 km, i Bockeboda strövområde

Se torpruiner, varierad skog och vacker natur. Kombinera Gul led, Grönt spår och Rött spår till vad som kallas Svarta spåret ca 22,5 km. Det står en skylt där du ska byta spår. Börja med Gul led. Detta är en rundvandring så du kommer tillbaka till samma startpunkt. Mer om Bockeboda strövområde.

Gå längs kusten från Tjörnedala strövområde till Haväng och Vitemölla strövområde, ca 19 km 

Denna kustvandring är mycket variationsrik längs hav, stränder, genom betesängar, förbi ålabodar fruktoodlingar och fornlänningar i en rolig mix. Starten går i Tjörnedala strövområde där du vandrar på Skåneleden norrut. Söder om Viks hamn finns en världsunik vulkanisk formation som kallas Prästens badkar i den steniga kustremsan. Här vid Vik kan du välja att följa stranden norrut upp mot Stenshuvud (eller ta Skåneleden som går längre västerut genom byar). Vid Stenshuvud ansluter du sedan till Skåneleden igen upp till Vitemölla strövområde. Ta gärna bussen åter.

Vandra mellan sjöar från Grytåsa strövområde till Lärkesholm strövområde, ca 20 km

Börja vandringen på Gula slingan i Grytåsa strövområde med mossbeklädd granskog, tallar och fågelrika Flinka sjö. Lägg gärna några extra kilometer längs denna led som är mycket vacker. Fortsätt sedan på Skåneleden västerut genom strövområdet förbi porlande Pinnån och vidare mot Lärkesholms sjön i nytt strövområde. Mellan strövområdena vandrar du bland annat genom samhällen. Ta gärna bussen åter.