Över 50 km ridled finns i åtta av våra strövområden

Liten flicka klappar en häst

Rida i naturen

Att njuta av landskapets skönhet från hästryggen är en tjusning. Har du testat våra ridleder och ridområden? Tänk på att ta hänsyn till andra du möter.

I nio av våra strövområden finns vitmarkerade ridleder av olika längd. Respektera förbudet att rida på vandringsleder som lätt går sönder av hovarna. Rid gärna på våra grusvägar och skogsbilvägar, men tänk på att hålla dig i mittsträngen så att inte vägarna går sönder. Alla vandrare som ger sig ut på ridleder måste alltid lämna företräde till ryttare och koppla hunden så att inte hästarna skräms. Även du som ryttare har ett ansvar att inte skrämma andra besökare, så att mötet i naturen sker på ett säkert sätt. Sakta gärna av till skritt om du möter gående.

Järavallen strövområde

Ridleden på 6 km går över torra gräshedar och ängar in i lätt kuperad fuktigare öppen björkmark. I närheten finns även ett nytt ridområde. Följ markeringarna och var uppmärksam på andra besökare då leden går parallellt med andra vandringsstigar ibland.

Snogeholm strövområde

I Snogeholm har du en ridled i en kortare respektive en längre variant, 3,5 km och 8 km. Stigen går i varierad terräng på varierat underlag. Vissa sträckor kan vara blöta vintertid.

Friseboda strövområde

Ett nytt stort ridområde och ridled på 3-4 km finns idag i norra delarna av Friseboda strövområde där det är markerat på befintliga kartskyltar.

Fulltofta strövområde

En ny ridled à 12,7 km erbjuds i Fulltofta strövområde.

Arriesjön strövområde

Ridleden, 3,2 km, i Arriesjön är delvis rätt kuperad med några branta backar som kan vara sliriga vid blött väder. Stigen går genom yngre lövskog och utmed ängsmark. Tänk på att hålla dig till ridstigen och rid inte på vandringsstigar, badstrand eller ut i sjön.

Kvinna som rider på en häst längst en ridled
Skylt som visar en ridled i Friseboda
Kvinna som rider på en häst i öppet landskap

Grytåsa strövområde

Hästskostigen, 3,3 km, tar dig mestadels genom äldre glesare granskog, men även mystisk tät granskog med mossbeklädd mark, förbi liten damm och sankmarker. Vissa partier går stigen parallellt med vandringsled.

Bockeboda strövområde

På den varierade Ridstigen, 2 km, rider du dels på små skogsstigar genom bokskog och flack terräng, dels på grusad ridstig in i tät granskog och förbi skogsplanteringar.

Vitemölla strövområde

Vitemölla strövområde är sandstäpp, hav, knotig tall och backlandskap. Hela området är ett värdefullt naturreservat, men du får rida i ett markerat område som du ser på vår info.

1 sept-31 maj: Det är tillåtet att rida öster om staketet för betesdjuren inklusive på sandstranden. Det är däremot förbjudet att rida på gångstigen.

1 juni-31 aug: Ridning är bara tillåten i det vitmarkerade streckade området i kartan. Rid aldrig närmare än 10 meter från stigen. Ridning på stranden är bara tillåten i ett litet strandområde vid Verkeån i områdets nordligaste del. Här är det också upplockningstvång av allt hästbajs som ska tas bort från stranden av ryttaren för att sedan läggas på närmaste gräsmark utanför eller väster om staketet.

Skrylle strövområde

I västra delen av Skrylle kan du rida på en kuperad slinga över Rögletippen på en ridväg. En lite längre runda går från Rögletippen österut på skogsvägar mot P-plats vid Billebjärsvägen. En tredje variant är att rida längs Hällestadsvägen genom Skrylleområdet från Dalbyvägen till Torna Hällestad. I söder kan du även rida på den gamla banvallen, Hällestadsspåret. Från Hällestadsvägen går det även att rida 5 km ner till spåret via en slinga och sedan åter Hällestadsvägen.

Vill du ge dig ut på turridning?

I norra Fulltofta strövområde i Bjeveröd kan du ge dig ut på turridning i grupp med Aspås turridning samt i Klåveröds strövområde med Söderåsens turridning.