Hav och äng i öster

Utsikt över stranden, havet och Stenshuvud

Vitemölla

Vitemölla strövområde är hav och äng. Brusande vågor, blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Tänk på att hela strövområdet är naturreservat där du till exempel inte får tälta och hunden måste vara kopplad året om. Här vandrar du på omarkerade naturstigar på sandsstäppen, badar eller njuter av naturens lugn.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedRida
undefinedPaddla
undefinedFiska
undefinedÄta
undefinedBada
undefinedSe fåglar och djur

Vandra & promenera

I Vitemölla finns omarkerade mindre naturstigar som du kan vandra på. Upptäck halvt hemliga Klammersbäckravinen i mellersta området med svämlövskog av klibbal, bok och lönn. Forsärla och kungsfiskare finns längs ån.. Uppe på höjden i västra Vitemölla finns också vacker gammal tallskog med slingrande stigar att vandra på. Du kan även besöka våra utemuseum som Stenörens ålabod eller Lindgrens länga där vi samarbetar med Havängs museiförening. Naturvårdsarbetet SandLife har lett till positiva resultat i strandmarkerna. Skåneleden passerar genom området. Se digital karta längre ned eller hämta broschyr med karta.

Hitta hit

Vitemölla ligger mellan Haväng och Kivik. Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen, mot Haväng för den norra. SkåneExpressen mellan Kristianstad-Simrishamn stannar 600 meter från den södra parkeringen.

Med bil

Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen och mot Haväng för den norra.

Med buss

SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad och Simrishamn går alla dagar till två hållplatser i anslutning till strövområdet - Vitemölla Källebacken och Ängdala. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 3. Från Vitemölla Källebacken är det ca 600 meter till den södra parkeringen, längs med asfaltväg in i byn. Från Ängdala måste du gå en bit längs med väg 9, som är relativt hårt trafikerad. Du tar dig sedan på stigar genom betade hagmarker och längs grusväg genom Havängs sommarby in i strövområdet. Se hållplatser i kartan och hitta tider

Mer om Vitemölla

Vandra bland backtimjan, fältsippa och unik sandstäpp

På de torra strandängarna kan du hitta den ovanliga sandliljan, som blommar i juni. I backarna kan du också spana efter tofsäxing, sandtimotej och fältsippa, liksom en mängd fjärilar och insekter. Projektet SandLife har gynnat både flora och fauna som till exempel den sällsynta fältpiplärkan. Den gråbruna fågeln smälter väl in i det sandiga öppna landskapet där den stortrivs. Delar av området klassas som sandstäpp, en naturtyp som idag är på väg att försvinna i norra Europa.

Upplev ålakust med fiskebod och utemuseum

Kusten mellan Kivik och Åhus präglas av det fiske som bedrivits här ända sedan stenåldern. Bevarade ålabodar vittnar om århundraden av ålafiske i området. Ofta byggdes bodarna med ena gaveln mot havet, den andra insänkt i strandvallen. Fisket har också haft en central roll för fiskeläget Vitemölla i områdets södra del. Ta del av lokalhistoria genom att kika in i utemuseét tillika det gamla korsvirkeshuset Lindgrens länga samt Stenörens ålabod, som har miniutställningar, foton och gamla fiskeredskap. Dessa två utemuséer ägs av Stiftelsen Skånska Landskap och drivs av Havängs museiförening.

Se stenåldersgravar och fornlämningar

Norr om Vitemölla strövområde imponerar den omtalade Havängsdösen, en stenkammargrav från yngre stenåldern, placerad mitt uppe på de böljande kullarna. Visste du att graven var helt gömd nere i sanden fram till 1843 då en storm blåste bort sanden? Söder om Klammersbäck finns även Höga stenar som är ett gravfält av 17 resta stenar som inte är så höga, men likväl pampiga (se placering på kartan). Rester från stenåldersbyn Maletofta finns på ängen i Klammersbäcks västra del. Du når just denna enklast via väg 9 och avfart Havängs sommarby där vår parkering finns.

Regnskogsliknande lövskog nere i bäckfåror

I de fuktiga och lummiga bäckravinerna i Klammersbäck och vid Verkeån är skogen tät och känns nästan exotisk. Här kan du stöta på de flesta svenska grodarterna, som långbensgroda, stinkpadda och den mer sällsynta lövgrodan. Med lite tur kan du få syn på en blåskimrande kungsfiskare som flyger iväg längs vattnet. I strandskogen trivs den sällsynta sommargyllingen och här kan du också se lärkfalk, tornfalk och ormvråk.

Besökscentra

0

Hållplats

1

Parkering

3

Rastplats

1

Stuga

0

Vindskydd

0
Himlen speglar sig i Verkeåns utlopp i Vitemölla
Hästar som betar på en kulle
Ett korsvirkes hus mellan kullarna i Vitemölla
Ravinen i Klammersbäck i vårljus

Tänk på att skydda unik natur i naturreservaten Haväng och Vitemölla strandbackar

Hela Vitemölla strövområde består av dessa båda naturreservat som innebär speciella regler. Du får till exempel inte ha hunden okopplad, tälta och elda utanför fast grillplats (syns på kartan), ställa upp husvagn och husbil kl 00.00-06.00, ta med hund på badstranden i södra delen av Vitemölla 1 juni-31 aug (se karta i föreskrifterna). Du får ej heller ha hund på stranden på övriga offentliga badplatser, enligt kommunen.

Bra att veta

Välkommen alla cyklister på mellan-P

Kommer du per bil? Parkera vid södra eller norra P. Mellersta parkeringen i Vitemölla är numera en cykel-P.