Vandra bland ovanliga trädslag

Markerad led i en barrskog

Vedby

I Vedby strövområde är trädslagen många. Längs Trädslingan möter du till exempel kustgran som luktar apelsin, den vackra rödeken och barrträdet lärk som fäller sina barr på hösten. I det småkulliga landskapet växer omväxlande bok- och barrskog. Vedby har länge varit småskaligt odlingslandskap och det finns gott om spår efter åkrar och odlingsrösen. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om området med flera kortare vandringsleder.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedÄta

Vandra & promenera

Tre kortare vandringsleder finns i området, där den längsta är på 2,7 kilometer. Den 800 meter långa Trädslingan kantas av informationsskyltar som berättar om de olika trädslagen och om skogsbrukets historia. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Hitta hit

Öster om Klippan, från Oderljungavägen, är det skyltat mot Vedby strövområde. Buss 528 går mån-fre och kan beställas i förväg via Skånetrafiken.

Med bil

Öster om Klippan, från Oderljungavägen, är det skyltat mot Vedby strövområde.

Gps till parkering
WGS84 DDM 56°8.941'N, 13°11.228'E RT90 6227613, 1337298

Med buss

Buss 528 går vardagar mellan Klippan och Perstorp, men måste beställas i förväg. Ta bussen till Söndraby Hjälmsjövägen. Ta av in på Åkervägen och följ den 150 m till en cykelstig. Sväng vänster in på den och följ till du kommer till ett elljusspår. Följ detta åt höger ca 200 m där du tar av in på en stig som tar dig över Bäljane å. Korsa bilvägen och ta vänster in på traktorvägen som tar dig upp i området. Läs mer i tidtabell för buss 528.

Mer om Vedby

Plocka svamp

Trattkantareller, gula kantareller och annan svamp finns i området för den som vill ge sig ut på skogspromenader om hösten.

Inplanterade träd

När Vedby köptes av O D Krooks Donation under sent 1800-tal var intentionen att utveckla ett modernt skogsbruk i området. Flera olika trädslag har planterats i området under lång tid. Den snabbväxande hybridlärken är ett exempel, en hybrid mellan europeisk och japansk lärk som planterades på 1970-talet. På hösten gulnar barren på lärkträden och trillar av. Från 1989 och cirka tjugo år framåt bedrev även Sveriges Lantbruksuniversitet försöksplantering med just hybridlärk och har provat olika gallringsmetoder här.

Vanliga och ovanliga träd

Längs den 800 meter långa Trädslingan stöter du idag på både vanliga och ovanliga träd. Informationsskyltar berättar om de olika trädslagen och om skogsbrukets historia. Du möter till exempel kustgran, vars stam har blåsor fyllda med kåda som doftar apelsin. Gnider du försiktigt barren doftar de också svagt av apelsin. Du lär dig skilja olika trädslag från varandra bara genom att titta på barken, du får fundera över varför vissa kottar växer under grenarna medan andra växer upprätt. Och se vad som skiljer ett vanligt ekollon från ett ekollon från en rödek.

Gamla odlingsmarker

Vedby har länge varit ett småskaligt odlingslandskap, vilket spår efter övergivna åkrar och alla de odlingsrösen och stensträngar som finns i området är bevis för. Flera fornåkrar är utmarkerade på kartan, men spåren efter dem är ofta svåra att se eftersom marken planterats med skog. Odlingsrösen är lättare att upptäcka. En del av stensträngarna och odlingsrösena i området anlades redan på medeltiden.

Besökscentra

0

Hållplats

0

Parkering

1

Rastplats

1

Stuga

0

Vindskydd

0
Två äldre kvinnor grillar vid en eldplats i Vedby
Två kvinnor vandrar med en hund längst en stig
Två kvinnor vandrar i en barrskog

Läs mer om Allemansrätten & skyldigheten

Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv.