Sandiga hedar, blöta alkärr och skir lövskog

Solen skiner över spegelblankt vatten

Snogeholm

I Snogeholm strövområde möter du ett skiftande landskap med sjöar, sandiga hedar, öppna fälader, blöta alkärr, skir lövskog och mörk granskog. Här finns Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder och du kan även fiska, paddla och rida. Om du vill övernatta finns stugor och lägergårdar att hyra. I området finns även husbilsparkering/camping och tältplats. Fika gärna på Café Villa Vandra, ett stenkast från parkeringen vid Snogeholmssjön. Tänk på att du inte får tälta, ställa upp husbil och elda i naturreservatet Navröd. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedRida
undefinedFiska
undefinedÖvernatta
undefinedPaddla
undefinedSe fåglar och djur

Vandra & promenera

240202/ Fortfarande mycket blött på vandringsstigarna kring t ex Snogeholmssjön. Nio olika markerade vandringsleder finns i Snogeholm med varierad natur. En av dessa slingor är rullstolsvänliga Strandpromenaden vid Snogeholmssjön. Mitt i området finns olika mötesplatser kring djur: under vår och sommar finns exempelvis Mötesplats Grodan i Gydarp där man kan gå en "grodslinga" ca 1 km och under hösten finns Mötesplats Dovhjorten vid Pengabacksvägen (info finns på lokala kartskyltar). Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Flera naturliga konstverk finns också i strövområdet genom projektet LandArt.

Hitta hit

Från E65 mellan Malmö och Ystad är det skyltat mot Snogeholm. Om du kommer norrifrån är det skyltat från väg 13 mot Snogeholm. Buss 341 stannar vid Sövde by, härifrån är det 1,5 km längs Skåneleden in i området. Läs mer i tidtabell nedan.

Med bil

Från E65 mellan Malmö och Ystad är det skyltat mot Snogeholm. Kommer du norrifrån: Från väg 13 mot Ystad är det skyltat mot Snogeholm. Besökscentrat ligger längs Snogeholmsvägen. För parkering Fiskarhus, följ skyltning mot Östra strövområdet. Karta och vägbeskrivning till Snogeholm på hitta.se

Gps till området
Bokerastens camping:
WGS84 DDM 55°34.114'N, 13°42.247'E
RT90 6161902, 1367457

Fiskarhus parkering:
WGS84 DDM 55°33.963'N, 13°43.010'E
RT90 6161597, 1368250

Med buss

Regionbuss 341, Sjöbo-Blentarp-Veberöd, går alla dagar till flera hållplatser norr om strövområdet. Kliv t ex av vid "Sövde by" och följ Skåneleden ca 1,5 km söderut till strövområdet. Du kan också ta buss 301 Sjöbo-Ystad till Sövdeborgskorset och sedan gå genom skogen till strövområdet. Läs mer i tidtabell för buss 341 och buss 301.

Mer om Snogeholm

Riddarborg blev slott under medeltiden

Redan under medeltiden fanns en träborg, Heireholm, på ön Hägerholmen i Snogeholmssjön. Öns tidiga historia är dock höljd i dunkel. Borgen tillhörde ärkebiskoparna i Lund och var troligen säte för kyrkans fogdar. Borgen blev senare bostad åt en riddare, Holger Gregersen Krognos. Under senare medeltid eldhärjades den och Heireholm ersattes av en skogsgård vid namn Snogeholm. Under slutet av 1600-talet förvandlades gården till en slottsliknande byggnad med flyglar. Först på 1870-talet blev Snogeholm slott och fick sin tretornade form.

Gods som lockat tysk kejsare

Snogeholm är ett gammalt godslandskap, och lite varstans i området hittar du rester från tiden då Snogeholms gods hade sin storhetstid. Ruinen från godsets väderkvarn vid Möllefoten är en av platserna, och härifrån får du fin utsikt över Romeleåsen. Under 1800-talet ökade folkmängden och nya jordbruksmetoder infördes, liksom i resten av Skåne. Byar försvann och stordriftsenheter byggdes. Snogeholm blev en egen by med ladugård, statarbostäder, smedja och tegelbruk. Godset hade 26 gårdar, en kvarn och 42 gatehus. Det växte upp sågverk, trädgårdsmästeri, plantskola, träullsfabrik, mejeri och kolugnar. Många uppfördes i Snogeholmstegel. Bönderna som brukat jorden fick välja mellan att flytta eller bli statare med lön i natura. Till Snogeholms gods kom också den tyske kejsaren Wilhelm II år 1899 för att jaga. På flera ställen i området hittar du minnesstenar där han intog sina kejserliga fru- kostar och platsen där han fällde sin första svenska råbock.

Mäktiga stora träd i Snogeholm

Träd med vida kronor vittnar om en tid då skogen fått växa glest. I Snogeholm finns också ovanligt många stora träd, som är flera hundra år gamla. Det beror bland annat på att godsägarna på Snogeholms gods vårdat skogen väl, eftersom den varit viktig för jakt och boskapsskötsel. Fram till 1800-talet hade Snogeholm mängder av sjöar och vattendrag. Godsets dåvarande ägare, Greve Alfred Piper, genomförde ett stort utdikningsföretag, planterade skog och anlade vägar. År 1966 köpte Stiftelsen O.D. Krooks donation i M-län (vår systerstiftelse) detta område. Idag bedrivs bland annat kontinuitetsskogsbruk, så kallat hyggesfritt skogsbruk i den östra delen av området. Träd i olika åldrar och utveckling avverkas för att gynna intilliggande yngre och bättre träd, och samtidigt låta nya plantor självså sig. Detta görs kontinuerligt för att på så sätt skapa en skog med träd i olika åldrar och höjd.

The Big Five - våra mötesplatser om olika djur

Fyra olika mötesplatser för djur finns i strövområdet: till exempel Grodan, Gladan och Dovhjorten som är öppna under olika delar av året. Dovhjorten kan du njuta av höst och vinter medan Grodan kan besökas under vår och sommar.

Lär dig mer om träd

Följ exkursionsstigen och lär dig mer om träd. Landskapslabbet är ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där olika trädslag planterats för att kunna följa deras utveckling över tid. Informationstavlor berättar mer.

Tidigare Besökscentrum i gammal villa

Fram till 2021 hade vi ett Besökscentrum i den sk Gula villan, men har lagt ned detta. Där finns istället idag Café Villa Vandra som hyr huset av oss.

Besökscentra

0

Hållplats

1

Parkering

17

Rastplats

32

Stuga

6

Vindskydd

1
Brygga med båtar i Snogeholmssjön
Utsikt över ett platt landskap med markerad slinga
Två kvinnor paddlar kanot i Snogeholmssjön

Tänk på att skydda unik natur i naturreservatet Navröd

I Navröds naturreservat finns känslig natur och djurliv. Här gäller speciella regler: du får inte elda utanför anvisade platser, inte ställa upp husbil/vagn och tälta.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

Längs Snogeholmssjön går en tillgänglighetsanpassad stig på hårdgjort grus på cirka 2 km som passar för rullstol, barnvagn eller permobil. Tre stugor och en lägergård är också rullstolsvänliga samt två fiske- och utsiktsplattformar. Området är certifierat av Equality. Beskrivning av Snogeholm på equality.se.

På skogsbilvägarna i området kan du också köra barnvagn. Ytterligare stig att ta sig fram på med terränggående barnvagn, och helst med en extra person som kan ta ett handtag ibland, är blåmarkerade Gydarpsslingan 3,8 km. En tvåplanksspång på 50 m finns nära Gydarp där “bärhjälp” över vissa partier behövs.

Stora översvämningar

Det är mycket vatten i markerna. Stigarna vid Snogeholmssjön, bl a Gul led och tillgängliga Strandpromenaden ligger delvis under vatten. Längs ån i norr utmed Bäckaslingan och Gul led går det inte heller att passera pga allt vatten.