Skiftande landskap med öppna fäladsmarker

Vy över turkosblå vatten i Dalby stenbrott.

Skrylle

Skrylle naturreservat ligger på Romeleåsens nordvästra del. Här möter du ett skiftande landskap med öppna fäladsmarker, flera dammar och ett vattenfyllt stenbrott. Skogen är till stora delar planterad, men du hittar också gammal ädellövskog. I södra Skrylle äger Stiftelsen Skånska Landskap marken, där du bland annat hittar parkering samt Trädstigen på 1,5 km. I Skrylleområdet finns även en stort antal mindre reservat som Knivsåsen-Borelund, Gryteskog och Måryd samt även nationalparken Dalby Söderskog.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedRida
undefinedFiska
undefinedÄta
undefinedÖvernatta
undefinedÅka skridsko och skidor
undefinedSe fåglar och djur

Vandra & promenera

Tio olika vandringsleder och sex olika motionsspår finns i området Skrylle med fälader, dammar och bokskogsklädda åsar. Skrylleområdet består av tio naturreservat och en nationalpark. Just naturreservatet Skrylle är 565 hektar stort och sträcker sig från Dalby i söder till stenbrottet norr om Skryllegården. I väster utgör Rögle dammar gräns medan det angränsande naturreservatet Måryd och den gamla sockengränsen är områdets östra granne. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Naturreservatet ägs av Lunds kommun och Stiftelsen Skånska Landskap. Det köptes in för att skapa ett friluftsområde men även för att gynna växter och djur i området. Lunds kommuns tekniska förvaltning är naturvårdsförvaltare dvs har Länsstyrelsens uppdrag att sköta området. I södra Skrylle på Stiftelsen Skånska Landskaps mark finns Trädstigen, ca 1,5 km, med informationsskyltar om olika träd.

Hitta hit

Skrylle ligger mellan Södra Sandby och Dalby en dryg mil från Lund. Från Dalbyvägen är det väl skyltat. Det går buss hela vägen till Skryllegården/Naturum Skrylle, och det finns flera hållplatser längs Dalbyvägen och även vid Knivsåsen.

Med bil

Från väg 102, följ skyltning mot Södra Sandby. Från Dalbyvägen är det sedan skyltat mot Skryllegården. Från E22 ta avfart 23 och följ skyltar mot Gårdstånga och sedan mot Södra Sandby. När du passerat Södra Sandby är det skyltat mot Skryllegården.

Karta och vägbeskrivning till Skryllegården på hitta.se

Gps till Skryllegården
WGS84 DDM 55°41.587'N, 13°21.505'E
RT90 6176478, 1346143

Med buss

Buss 175, Dalby busstation-Södra Sandby, stannar vid flera hållplatser längs med Dalbyvägen/Lundavägen. Till Skryllegården tar du dig bäst från hållplatsen "Skrylle" och följer då en gångväg ca 600 m österut. Läs mer i tidtabell för buss 175.

Buss 159, Dalby busstation-Lund C, stannar vid flera hållplatser längs med Dalbyvägen och Lundavägen (Skrylle, Billebjersvägen och Dalby Dalbybadet) som korsar strövområdet. Vissa turer går bara under del av året. Bussen stannar även vid "Skryllegården" där Naturum Skrylle finns. Läs mer i tidtabell för buss 159.

Buss 160 går mellan Lund och Sjöbo där du kan hoppa av vid hållplats Knivåsen för att vandra där på Skåneleden. Läs mer i tidtabell för buss 160 samt buss 161.

Mer om Skrylle

Fälader, bokskogsklädda åsar och dammar

Vid naturreservatet Billebjer kan en vårpromenad kombineras med en picknick med utsikt över Lundaslätten i sällskap med massor av blommande backsippor.

Försommarens fågelsång kan avnjutas i hela området men en vandring genom bokskogen och ut över fäladsmarkerna på den getryggsformade åsformationen vid Knivsåsen är en särskilt härlig försommarupplevelse. Längre fram på året kan utflykten kombineras med att tårna doppas i det kristallklara vattnet vid det gamla stenbrottet.

Höstfärgerna gör sig som allra bäst i vresbokarnas kronor vid naturreservaten Gryteskog och Prästaskogen norr om Torna Hällestad. Bokarnas speciella utseende – knotiga och vridna – har gett området namnet Trollskogen.

Vid Torna Hällestad finns de vackra bokskogsklädda åsarna Prästamöllan och Borelundsåsen.

När vintern gör sig påmind med svala vindar är det behagligt att vandra in i skogen vid Skrylle och traska utmed Ulastigen som startar vid naturum. Vandringen går genom bokskogar, ut på den öppna fäladsmarken vid Skrölle backar, för att sedan söka sig ner mot Ula kärr och den stilla granskogen. Myrstigen går norrut från naturum och rör sig över Måryds skogs- och fäladsmarker. Från Måkullsbacken är det en magnifik utsikt över Vombsänkan. I den södra delen av Skryllereservatet finns en trädslinga där ett 50-tal olika trädarter beskrivs på skyltar uppsatta vid träden. Sinnenas stig är en kort naturstig som startar vid Åkestorpsvägens p-plats.

Nationalparken Dalby Söderskog är genomkorsat av flera stigar som erbjuder en fantastisk vårflora under april och maj månad.

Skåneleden gör en rundslinga kring Skrylle på sin väg genom landskapet. Lämpliga startpunkter är Skryllegården, Torna Hällestad eller Knivsåsen. Den vackra slingan, som går genom sex naturreservat, är c:a 17 km lång och tar omkring 4 timmar att vandra.

Skrylles historia

Fram till medeltidens slut var den magra jorden uppe på Romeleåsen bevuxen med lövskog. Skogen sträckte sig ursprungligen ända till Arendala strax utanför Linero. Området var utmarker för byarna kring åsen där man tog ved och lät boskapen beta. Det fick till följd att skogen successivt ersattes av betesmark och enefälad med inslag av ljung, vilket man fortfarande kan se rester av på en del platser, till exempel mellan Dalby och Hällestad, i delar av Gryteskogsreservatet och vid Sönnervång och Billebjer. Namnet Skrylle är känt sedan 1600-talet och även stavningarna Skrulle och Skrölle förekommer.

Naturum

Är du nyfiken på traktens växter, fåglar, insekter och djur? Eller vill du veta mer om områdets kulturhistoria och geologi? Då ska du besöka Naturum Skrylle, som drivs av Lunds kommun. Just nu renoveras Naturum, men kommer att öppna i februari 2024.

Ägare och skötselansvar

Naturreservaten i Skrylle förvaltas av Lunds kommun och Länsstyrelsen. Lunds kommun ansvarar för Naturum Skrylle och Skryllegården drivs av Friluftsfrämjandet i Lund. Stiftelsen Skånska Landskap äger de södra delarna av Skrylle naturreservat. Ytterligare info på skrylle.se

Tillgänglighet för rullstol och barnvagn

Flera stigar är tillgängliga, läs mer på skrylle.se/tillganglighet.

Besökscentra

0

Hållplats

14

Parkering

19

Rastplats

8

Stuga

0

Vindskydd

1
En kvinna löptränar genom ljusgrön vårskog. i Skrylle strövområde.
En stig går genom snårig skog i Skrylle strövområde.
Vy över turkosblå vatten i Dalby stenbrott.

Tänk på att skydda unik natur i naturreservat i Skrylle

Delar av Skrylle är naturreservat. Här finns unik skyddad natur med speciella regler. Till exempel får du inte ha hunden okopplad öster om vägen mellan Dalby och Södra Sandby, du får inte elda utanför fasta grillplatser (syns på kartan) och inte heller rida/cykla utanför särskilda stigar. Läs övriga regler om Skrylle naturreservat.

Därtill finns andra naturreservat egna regler. I Mårryd måste du till exempel alltid ha hunden kopplad, du får inte tälta, ställa upp husbil/husvagn och elda utanför fasta grillplatser. I Gryteskog får du till exempel inte campa, skada växter och köra motorfordon. Prästaskogen har bland annat dessa regler: du får inte elda, tälta och ställa upp husbil/husvagn . På Hällestad åsar (Prästamöllan) får du till exempel inte campa. I Billebjer måste du till exempel alltid ha hunden kopplad, du får inte tälta och inte elda utanför fasta grillplatser (syns på kartan). I Knivsås-Borelund du alltid ha hunden kopplad, du får inte tälta, inte elda utanför fasta grillplatser (syns på kartan) och inte ställa upp husbil/husvagn kl 22-06. I Rökepipan måste du alltid ha hunden kopplad bland betesdjur och du får inte cykla och rida utanför anvisade stigar. I Dalby Norreskog måste du alltid ha hunden kopplad, du får inte elda annat än med friluftskök, inte tälta och inte ställa upp husbil/husvagn. Reglerna i Dalby Fälad är bland annat dessa: alltid hunden kopplad, du får inte elda, inte tälta, inte cykla och rida. Dessutom finns nationalparken Dalby Söderskog ha hund okopplad, elda annat än på anvisad plats, rida, cykla, fiska, framföra motorfordon, undantag för eldrivna rullstolar och permobiler finns och inte heller tälta.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten när du är ute. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och rullator i naturen

Den lättpromenerade stigen, Lätta spåret 1,2 km, med elljus och hårdare grusunderlag är anpassad för både rullstol, vagn och rullator.