Stigar under knotig tall

En stig i en barrskog

Kronoskogen

Kronoskogen är salta bad, vit sand, rullande dyner och tallskog. I denna idyll finns många markerade vandringsleder samt ett mtb-område, och allt detta ett stenkast från tåg, buss och Ängelholms alla bekvämligheter. Längs kustlinjen skymtar skånska pärlor som Kullen, Bjärehalvön och Hallands Väderö. Tänk på att Ängelholms strandskog är naturreservat där du t ex inte får ha okopplad hund, ställa upp husvagn/husbil, ha hund på badstrand och elda utanför anvisad plats. Vi tar hand om hela naturreservatet medan Ängelholms kommun sköter resten.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedRida
undefinedFiska
undefinedÄta
undefinedÖvernatta
undefinedPaddla
undefinedBada
undefinedSe fåglar och djur

Vandra & promenera

I området finns många markerade vandringsleder i närheten av den vita sandstranden, unika sandmarker, knotig gammal tallskog och stigar i alla riktningar. Längs kustlinjen skymtar skånska pärlor som Kullen, Bjärehalvön och Hallands Väderö. Den kortaste stigen är 2,8 kilometer, den längsta på 10 kilometer. I Sibirien finns rullstolsvänlig spång. Visste du att hunden måste vara kopplad året om i naturreservatet Ängelholms strandskog?. Skåneleden passerar också området. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Hitta hit

Det är enkelt att hitta hit via E6/E20 eller med stadsbuss eller cykel.

Med bil

Från E6/E20 tar du avfarten mot Ängelholm Ö för den södra parkeringen. Sväng mot centrum. I första rondellen ta vänster mot Kulltorp. Följ vägen genom två rondeller in på Sibirienvägen som tar dig hela vägen till parkeringen Sibirien. Vid denna P i naturreservatet råder förbud att parkera med klass 2 fordon kl 22-06 alla dagar. Övervakning sker. För att komma till P vid Råbocka camping och Havsbadsvägen: Från E6/E20 tar du avfarten mot Ängelholm N. Följ skyltning mot Centrum in på Kristian II väg. Ta höger på Skolgatan och följ vägen ca 2 km.

Gps till parkering
Råbocka camping:
WGS84 DDM 56°15.259'N, 12°50.092'E
RT90 6240219, 1315919

Sibirien (södra parkeringen):
WGS84 DDM 56°14.129'N, 12°49.071'E
RT90 6238168, 1314774

Med buss

Tåg går alla dagar till Ängelholms station, som ligger precis öster om strövområdets södra del.

Ängelholms stadsbuss 1, Midgården – Stationen – Kulltorp , som går dagligen, stannar vid flera hållplatser längs Västersjögatan, som löper längs området: Ängelholm Råggatan, Majsgatan och Tivoligatan. Från "Tivoligatan" ansluter du direkt till leden som heter Ottos runda. Läs mer i tidtabell för buss 1

Även Ängelholms stadsbuss 2, Vejbystrand – Skälderviken – Stationen, går dagligen och stannar vid strövområdets norra delar: Ängelholm Hembygdsparken och Skälderviken Småbåtshamnen. Läs mer i tidtabell för buss 2.

Med cykel

Ta cykeln ut på Kattegattleden som går nära strövområdet. Undvik att cykla på vandringsleder i strövområdet, då det lätt bildas spår efter hjulen.

Mer om Kronoskogen

Salt, torrt och blött

I Kronoskogen möter du ett skiftande landskap. De böljande dynerna, som kallas klitter, karaktäriserar hela strandlinjen och formas av vinden till kullar och hålor. Här trivs bland annat sandstarr, blåmunkar och gulmåra liksom de hotade arterna fältpiplärka och havsmurabi. Mellan dynerna och inåt land tar de knotiga tallarna över. Den torra tallskogen korsas av sumpiga diken, som periodvis svämmar över och gör stigarna blöta. Här stöter du på mesar, hackspettar, törnskata och skogsduva samt nattskärra. I Nybroskogen längs med Rönne å ändrar landskapet karaktär, med mäktiga almar, bokar och krokiga alar. Och på ön Rönneholm har en vildvuxen och svårframkomlig naturskog bildats, klassad som nyckelbiotop. Thorslundskogen är mer lik en välväxt park med höga, ranka träd.

Sanddyner som kallas Skånes Sahara

När den stora landisen lämnade Skåne, för 13 000 år sedan, låg Ängelholmsslätten under vatten. Stora mängder fin sand kom forsande med smältvattnet, sjönk ner och lade sig på botten. När landet sedan höjdes blev havsbotten till fast mark och hela slätten låg täckt av sand. Växter och träd rotade sig och höll sanden i schack. Närmast kusten tog däremot vinden tag i sanden och formade väldiga sanddyner. Under medeltiden avverkades det mesta av skogen som fanns i området och den flyktiga sanden spred sig över hela staden. Under 1700-talet påbörjades därför skyddsplantering och man anlade sanddyner för att få bukt med flygsanden. Idag finns dessa långa, höga och trädbeväxta dyner kvar med namn som Landshövdingeryggen, Näbbryggen och Luntertunryggen.

Bad då och nu

Kronoskogens långa, vita sandstrand har lockat badgäster under flera decennier. Kring sekelskiftet 1900 var Engelholms Brunns- och badanstalt ett populärt besöksmål. Här bodde man flott i villor, drack brunn, tog karbad i varmbadhuset, flanerade till musik från kapellet och tog stärkande havsbad. En paviljong i hembygdsparken och en enkel källa invid ån är de enda synliga resterna från badanläggningen. Drygt hundra år senare fylls stranden sommartid med tusentals badsugna besökare.

Populär boplats förr i tiden

Närheten till vatten har alltid haft betydelse vid val av boplats. Utmed Rönneå har människor velat bo under många århundraden. Strax intill utloppet till Skälderviken växte till exempel ett fiskeläge upp under medeltiden, som senare fick stadsrättigheter och blev centralort för handeln. Staden fick namnet Luntertun. Storhetstiden för Luntertun var kort. När en ny stad, Ängelholm, anlades en bit bort på 1500-talet tvingades invånarna i Luntertun flytta dit. Några år senare bestämdes att Landskorna skulle utvecklas till handelscentrum och alla borgare ombads flytta dit. 1767, tvåhundra år senare, fick Ängelholm tillbaka stadsrättigheterna.

En å med puls

För drygt hundra år sedan var aktiviteten kring Rönne å intensiv. På de stigar som idag går längs åkanten kämpade män med att dra pråmar med linor för hand. Fabriker kantade ån och här framställdes bland annat papper och man garvade och färgade skinn. Tvätterskor låg vid åkanten och ångslupar med förväntansfulla badgäster passerade vidare mot kusten. På den vildvuxna ön Rönneholm fanns redan på medeltiden en borg, Ryghnaeholm, där kung Magnus Erikssons främste förtroendeman Bengt Algotsson sägs ha bott. Resterna av borgen syns som en brant kulle på ön. Under sent 1800-tal var ön ett populärt dansställe, dit man åkte med ångbåt. På ön bjöds det på dans, kägelspel och mat i värdshuset.

Ägare och skötselansvar

I västra Kronoskogen finns naturreservatet Ängelholms strandskog, som vi Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar. Resterande mark ägs av Ängelholms kommun. Frågor går via Ängelholm kommuns kundtjänst: 0431-87 000

Sandlife

Inom ramen för EU-projektet SandLife har åtgärder gjorts för att bevara och återskapa de unika sandmarkerna i delar av området. Genom att till exempel glesa ut tallskog och ta bort främmande arter som vresros och bergtall görs igenväxta sandmiljöer mer öppna. I området finns skyltar som berättar mer om projektet. Arbetet har varit ett stort engagemang för Stiftelsen Skånska Landskap. Mer information på sandlife.se

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Ängelholms kommun,  www.engelholm.com eller Visit Skåne, visitskane.se

Besökscentra

0

Hållplats

7

Parkering

7

Rastplats

9

Stuga

0

Vindskydd

1
Kvinna som vilar på en böjd stam
Utsikt över Kronoskogen
Kvinna vandrar på en träspång i Kronoskogen
Vindskydd i Kronoskogen

Tänk på att skydda unik natur i naturreservatet Ängelholms strandskog

Längst i väster i Kronoskogen strövområde finns naturreservatet Ängelholms strandskog med känslig natur. Här gäller speciella regler: du får till exempel inte elda utanför anvisade platser (se karta), inte ställa upp husbil/husvagn, inte övernatta i fordon, ha okopplad hund, ej heller ha hund på stranden/sanddyner 15 april-15 sept och inte heller cykla utanför cykelled/område. Vid Sibiriens P i naturreservatet får du inte stå med klass 2 fordon kl 22-06.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

Från P Sibirien i Kronoskogen går en tillgänglighetsanpassad träspång på 100 m ned till stranden och havet. I mellersta delen av strövområdet i höjd med Järnvägsmuséet går en nybyggd spång på cirka 1 km fram till vindskyddet 4Rest.

Strandstäda under vandringen

Marint skräp är ett stort problem längs våra kuster, men det finns många goda initiativ för att ta hand om allt som flyter iland. Gör gärna en insats när du strandvandrar genom Strandstädarkartan som är samarbete mellan Kattegatts Kustvattenråd, kustkommunerna och Läns-styrelsen Halland. Läs mer om du gör.