Skogar med betande djur

Solen strålar in mellan barrträden

Grytåsa

Grytåsa strövområde passar för kortare vandringar på någon av de tre markerade lederna. Möllers skog är en av få skogar med skogsbete, och här möter du betande djur sommartid. I Flinka sjö är fågellivet rikt och från den getryggsformade åsen norr om sjön får du fin utsikt över området. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedRida
undefinedÄta
undefinedÖvernatta
undefinedSe fåglar och djur
undefinedAktiviteter för barn

Vandra & promenera

Två markerade vandringsleder i området på 4,4 och 3,3 kilometer går genom strövområdet med vacker tall- och granskog, en getryggsformad ås norr om fågelrika Flinka sjö och skogsbete i Möllers skog. Skåneleden går genom området, vilket innebär att det går lätt att gå till Lärkesholm strövområde, en sträcka på 20 km. Vandringsleden går förbi porlande Pinnån och vidare mot Lärkesholms sjön i nytt strövområde. Mellan strövområdena vandrar du bland annat genom samhällen. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Från parkeringsplatsen går också en skogsbilväg västerut för dig med barnvagn eller rullstol. Grillplatsen längs vägen är tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Området ligger sydväst om Örkelljunga. Från E4 ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog och samåkningsparkeringen. Följ sedan Skåneleden in i området.

Med bil

Från E4:an ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog till samåkningsparkeringen och följ Skåneleden till fots in i området. Alternativt fortsätt på samma väg och sväng av mot Grytåsa för att ta dig till parkeringarna Grytåsa centrum och Flinka sjö.

Gps till parkering
Grytåsa centrum:
WGS84 DDM 56°15.335'N, 13°13.648'E
RT90 6239379, 1340248

Flinka sjö:
WGS84 DDM 56°15.320'N, 13°15.283'E
RT90 6239289, 1341935

Med buss

SkåneExpressen 10, Örkelljunga-Helsingborg C, stannar vid "Ljungaskog Grytåsavägen" norr om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km längs med en grusvägar, som till en början går parallellt med stora vägen för att sedan korsa E4:an och ta dig till områdets centrala parkering. Busslinjen går dagligen. Läs mer i tidtabell för Skåneexpressen 10.

Mer om Grytåsa

Se det unika skogsbetet i Möllers skog - och kika efter insekter

Den mest kända delen av Grytåsa strövområde ligger längst i väster och klassas som ett av Skånes finaste exempel på skogsbeten. Området kallas för Möllers skog, efter de tidigare brukarna syskonen Möller. Under lång tid har området betats av kor, vilket gör området unikt. På grund av den stora beteshävden och den stora mängd död ved som har låtits ligga, finns här stora biologiska värden. Sätt dig ned och titta efter roliga skalbaggar.

Förr i tiden var det vanligt med skogsbete och utmarken var byns gemensamma betesmark. Till skillnad från idag stängdes djuren ute från inägorna, istället för att stänga in dem. Nu för tiden betas området under sommartid. Skogen är en av få bevarade utmarksskogar, som till största del består av gamla höga tallar med inslag av asp, björk, ek, en och gran. För ett sekel sedan var utmarksbetet betydligt öppnare och mer trädfattigt.

Flinka sjö

Redan år 1675 omnämndes Flinka sjö, då som Flinkesiöö. Idag är det en igenväxande och relativt näringsrik sjö. Under början av 1920-talet sänktes sjön, vilket innebar att sjön dränerades så att både yta och djup minskades för att få mer odlingsbar mark. Idag finns öppet vatten endast i nordöstra delen då resten av sjön täcks av bredkaveldun, bladvass, sjöfräken med mera. Denna öppna yta fylls till viss del av växter under sommarhalvåret då gula näckrosor och gäddnate brer ut sig. Flinka sjös fågelliv är rikt med häckande grågäss, gräsänder, krickor, knipor, sångsvanar och tranor. Här finns också vattenrallen, som kan höras under nätterna med sitt läte som påminner om ett missnöjt grisgrymtande. Även brun kärrhök kan ses segla över vassruggarna vid sjön. Med lätt v-ställda vingar glider den fram över vassen.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Örkelljunga kommun, www.orkelljunga.se eller visitskane.se

Besökscentra

0

Hållplats

1

Parkering

3

Rastplats

7

Stuga

0

Vindskydd

1
Markerade leder i Grytåsa
Kvinna som vandrar på markerade leder i Grytåsa
Våt mark i Grytåsa

Tänk på Allemansrätten & skyldigheten

Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

Från parkeringsplatsen går en skogsbilväg västerut för dig med barnvagn eller rullstol. Grillplatsen längs vägen är tillgänglighetsanpassad.