Glittrande sjöar och kuperad bokskog

Frostavallen

Frostavallens strövområde är bokskogar, glittrande sjöar och öppet landskap. Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun erbjuder flera markerade vandringsleder i området. Bokskogen dominerar i området och på våren är marken täckt av vitsippor. Rester av gamla vulkaner och rasbranter finns i området. Tänk på att du inte får tälta eller elda utanför fasta eldplatser i naturreservatet Frostavallen-Ullstorp. Inte heller i naturreservatet Dagstorp får du elda utanför fasta platser och du måste koppla hunden året om. Samma gäller i Bjäret som är ett helt nytt naturreservat sedan 2021.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedFiska
undefinedÄta
undefinedÖvernatta
undefinedSe fåglar och djur
undefinedAktiviteter för barn
undefinedÅka skridsko och skidor
undefinedBada

Vandra & promenera

Många markerade vandringsleder finns i området, den kortaste på knappt 3 kilometer och den längsta på 9,9 kilometer. Vaxsjöslingan är anpassad för rullstol och till den östra badplatsen vid Dagstorpssjön finns tillgänglig stig från parkeringen. Tänk på att koppla hunden året om i naturreservatet Dagstorp. Skåneleden passerar genom området. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Hitta hit

Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat mot Frostavallen. Från Höör går buss 441 som stannar på flera hållplatser i området, till de norra delarna av området går buss 448. Tidtabeller för bussar finns nedan.

Med bil

Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat mot Frostavallen. Det finns även en cykelväg som går från väg 13 till Frostavallens stigar. För Dagstorpssjön, följ skyltning mot Norra Rörum. Från väg 1323 är det skyltat mot Frostavallen som tar dig söder om sjön och de norra parkeringarna. Den tillgänglighetsanpassade parkeringen ligger precis invid vägen.

Gps till parkering
Frostavallen
WGS84 DDM 55°58.123'N, 13°30.980'E
RT90 6188085, 1399732

Dagstorp östra - Tillgänglighetsanpassad
WGS84 DDM 55°59.441'N, 13°30.087'E
RT90 6209291, 1356238

Med buss

Till Höör går tåg från Malmö, Lund och Kristianstad. Ringbuss 441 (Höörs station via Skånes Djurpark)går dagligen och stannar vid flera hållplatser i strövområdet (Frostavallen, Frostavallens vandrarhem, Långstorp, Ullstorp Lundagård och Skånes Djurpark). Ringbuss 448 från Höörs station via Norra Rörum går vardagar och stannar vid hållplats Länghult i den norra delen av strövområdet. Härifrån är det ca 500 m till närmaste led. Läs mer i tidtabell för buss 441 och 448.

Mer om Frostavallen

Se rester efter skånska vulkaner

Vandra Bjäretslingan på drygt 3 km fram till vulkanen Ulfsbjär i nästan orörd, spännande skog och rasbranter. Inne i skogen hör du fåglarnas kvitter och bäckens rofyllda porlande. På vandringsledens högsta punkt passerar du över Ulfsbjär dom är resterna av en vulkan som var aktiv på dinosauriernas tid. Växtligheten på Ulfsbjär är speciell och man förstår raskt varför marken klassats som naturreservat. Här trivs blåsippa, myskmadra, mossor och lavar och andra ovanliga arter som gillar basisk jord. Även svampfloran är speciell med sällsynta arter som fjällsopp och orange kantarell. Söder om Dagstorpssjön finns också vulkanen Svarte hatt som inte syns på kartan. Koordinaterna är: 55.979795, 13.50547. För att gå dit: utgå från Sjöhusets parkering, vandra på grusvägen, vik av några hundra meter in i skogen.

Även strax norr om blåmarkerade Dagstorpsslingan, ligger basaltberget och vulkanen Hästhallarna som egentligen består av tre branta berg med dalgångar emellan. De kläs av ängslövskog som domineras av bok. Längs grönmarkerade Långstorpsslingan hittar du även Djuraliden där du kan beundra rasbranten. 

Vulkanerna i Höör var aktiva under Juratiden cirka 180 miljoner år sedan och dinosaurier levde. All landmassa på jorden satt ihop i en enda bit, Pangea, som sträckte sig hela vägen från Nord- till Sydpolen. Under Jura började denna jättekontinent - att brytas upp och i sprickorna bildades vulkaner som sprutade ut lava, aska och koldioxid. Många djurarter dog ut, andra utvecklades.

Se historiska spår

Odlingsrösen finns det många av i Frostavallen. Dessa rösen är högar med sten som slängts ihop för att inte vara i vägen i åkrarna. Små, låga odlingsrösen går att hitta mitt inne i skogen. De kan vara ända från järnåldern och kallas röjningsrösen. Mer sentida är de ruiner efter torp och gårdar som idag ligger dolda i grönskan. Långt in på 1900-talet var landskapet både öppnare och mer befolkat. Från kullarna - runt Vaxsjön hade man utsikt över Ringsjön och ända bort till Lyby kyrka. Idag ligger landskapet inbäddat i skog.

Friluftsliv med en historia

Historien om Frostavallens strövområde startade på 1930-talet då några unga och entusiastiska skidåkare från Malmö upptäckte de mer snösäkra trakterna norr om Höör. På bara några år anlades hoppbacke, skidspår och vandringsleder. Storstugan byggdes 1934 och Malmöborna kom med tåg i stora skaror för att åka skidor och dricka varm choklad. Verksamheten utvecklades sedan i offentlig regi ända in på 1980-talet då anläggningen gick i konkurs. Numera är byggnaderna privatägda. Höörs kommun äger badplatsen och de gamla skidbackarna som fungerar fint som pulkabackar. Frostavallen och dess omgivningar är ett riksintresse för friluftslivet. Det betyder att området ska skyddas mot ingrepp som kan skada natur- eller kulturmiljöerna.

Naturreservat med speciell natur

I Dagstorps naturreservat kan du besöka en typisk skånsk fäladsmark, klädd av enbuskar och betad under många hundra år. En rest av det öppna hedlandskap som förr var vanligt i trakten. Det andra naturreservatet är Frostavallen-Ullstorp och ligger nordost om Vaxsjön. Det är en del av markerna till Ullstorp, en ensamgård som legat på platsen åtminstone sedan 1600-talet. Ett nytt tredje naturreservat är Bjäret som består av vulkanisk rest i och med Ulfsbjär.

Bokskogar

Bokskogar är typiskt för Frostavallens strövområde. Stora delar av bokskogen är vandringsvänlig, men det finns även stup och branter med gamla och knotiga träd där skogen fått stå i fred. I sådana gamla bokskogar lever många sällsynta insekter, lavar och svampar.

Granne med Skånes djurpark

Skånes Djurpark, som är världens största djurpark med nordiska djur, ligger granne med strövområdet, sydost om Vaxsjön. Skåneleden går längs djurparkens stängsel, men ingången ligger längre söderut. I djurparken möter du djuren i vacker natur i en 20 000 kvadratmeter stor temapark full med aktiviteter.

Ägare och skötsel

Höörs kommun är huvudansvarig för strövområdet som helhet. Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne äger tre delar av området, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Höörs kommun, www.hoor.se eller visitskane.se

Besökscentra

0

Hållplats

6

Parkering

6

Rastplats

16

Stuga

0

Vindskydd

4
Utsikt över Vaxsjön och träd i höstens färger
Stor mäktig klippa i skir bokskog.

Tänk på att skydda unik natur i naturreservaten Bjäret, Frostavallen-Dagstorp och Ullstorp

Frostavallens strövområde består även av tre naturreservat. Dagstorp i norr, Frostavallen-Ullstorp i nordost och Bjäret i söder har känsligt fågelliv, insekter och natur där reglerna skiljer sig. I Dagstorp måste du koppla hunden året om eller elda utanför fasta eldplatser (fasta grillplatser syns på kartan). I Frostavallen-Ullstorp får du inte tälta, plocka blommor och elda utanför anvisade platser (se karta). I Bjäret får du inte ha okopplad hund, inte ställa upp husbil/vagn och inte elda med annat än friluftskök eller på fast grillplats (se karta). Läs om fler regler hos Länsstyrelsen; Bjäret, Frostavallen-Ullstorp och Dagstorp.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

Runt Vaxsjön går en knappt 3 km lång tillgänglighetsanpassad stig, Vaxsjöslingan, på hårdgjort grus. Du rullar genom bokskog nära sjökanten med chans att ta sig ut på bryggor. Flera rastplatser finns längs vägen. Vid Dagstorpssjöns norra del finns också en liten tillgänglig stig ned till badplatsen, men här behövs ledsagare/hjälp då stigen har en lutning.

Bjäret naturreservat syns inte på kartskyltar ännu

Naturreservatet Bjäret söder om Dagstorpssjön syns inte än på kartskyltar i området. Se gränserna på vår digitala karta under tiden.