Om Frostavallen

Frostavallens strövområde är bokskogar, glittrande sjöar och öppet landskap. Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun erbjuder flera markerade vandringsleder i området. Bokskogen dominerar i området och på våren är marken täckt av vitsippor. Rester av gamla vulkaner och rasbranter finns i området. Tänk på att du t ex inte får tälta eller elda utanför fasta eldplatser i naturreservatet Frostavallen-Ullstorp. Inte heller i naturreservatet Dagstorp får du elda utanför fasta platser och du måste koppla hunden året om. Samma gäller i Bjäret som är ett helt nytt naturreservat sedan 2021. Läs mer om dem nedan.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun har flera markerade vandringsleder i området, den kortaste på knappt 3 kilometer och den längsta på 9,9 kilometer. Vaxsjöslingan är anpassad för rullstol och till den östra badplatsen vid Dagstorpssjön finns tillgänglig stig från parkeringen. Ladda ned karta över strövområdet. Tänk på att koppla hunden året om i naturreservatet Dagstorp. Skåneleden passerar genom området. 

Se rester efter skånska vulkaner

Vandra Bjäretslingan på drygt 3 km fram till vulkanen Ulfsbjär i nästan orörd, spännande skog och rasbranter. Inne i skogen hör du fåglarnas kvitter och bäckens rofyllda porlande. Sedan våren 2021 är Bjäret ett naturreservat. På vandringsledens högsta punkt passerar du över Ulfsbjär dom är resterna av en vulkan som var aktiv på dinosauriernas tid. Växtligheten på Ulfsbjär är speciell. Här trivs blåsippa och myskmadra och andra ovanliga arter som gillar basisk jord. Söder om Dagstorpssjön finns också vulkanen Svarte hatt som inte syns på kartan. Koordinaterna är: 55.979795, 13.50547. För att gå dit: utgå från Sjöhusets parkering, vandra på grusvägen, vik av några hundra meter in i skogen.

Även strax norr om blåmarkerade Dagstorpsslingan, ligger basaltberget och vulkanen Hästhallarna som egentligen består av tre branta berg med dalgångar emellan. De kläs av ängslövskog som domineras av bok. Längs grönmarkerade Långstorpsslingan hittar du även Djuraliden där du kan beundra rasbranten. 

Vulkanerna i Höör var aktiva under Juratiden cirka 180 miljoner år sedan och dinosaurier levde. All landmassa på jorden satt ihop i en enda bit, Pangea, som sträckte sig hela vägen från Nord- till Sydpolen. Under Jura började denna jättekontinent - att brytas upp och i sprickorna bildades vulkaner som sprutade ut lava, aska och koldioxid. Många djurarter dog ut, andra utvecklades.

Lyssna efter grönsångaren

Bokskogens speciella fågel är den lilla grönsångaren, vars sång påminner om ljudet av ett mynt som snurras på en bordskiva. Även stenknäck är vanlig, men håller ofta till högt uppe i trädkronorna. Glada och fiskgjuse är en vanlig syn över Dagstorpssjön. Tidigt om våren ropar skogsduva och olika hackspettar från skogarna runt sjön.

Se historiska spår

Odlingsrösen finns det många av i Frostavallen. Dessa rösen är högar med sten som slängts ihop för att inte vara i vägen i åkrarna. Små, låga odlingsrösen går att hitta mitt inne i skogen. De kan vara ända från järnåldern och kallas röjningsrösen. Mer sentida är de ruiner efter torp och gårdar som idag ligger dolda i grönskan. Långt in på 1900-talet var landskapet både öppnare och mer befolkat. Från kullarna - runt Vaxsjön hade man utsikt över Ringsjön och ända bort till Lyby kyrka. Idag ligger landskapet inbäddat i skog.

Fiske

I Dagstorpssjön kan du fiska abborre och gädda, i Vaxsjön finns även gös. Kom ihåg att köpa fiskekort, info om Dagstorpssjön och info om Vaxsjön.

Tänk på att Frostavallen delvis är naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

Områdena Dagstorp, Frostavallen-Ullstorp och Bjäret är naturreservat med känsligt fågelliv, insekter och natur där reglerna skiljer sig. I Dagstorp måste du koppla hunden året om och du får inte elda utanför fasta eldplatser (dessa markerade platser syns på kartan). I Frostavallen-Ullstorp får du inte tälta, plocka blommor och elda utanför anvisade platser (se karta). I det helt nya reservatet Bjäret får du inte ha okopplad hund, inte ställa upp husbil/vagn och inte elda med annat än friluftskök eller på fast grillplats (se karta). 

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten.

Åka pulka

Det finns flera fina pulkabackar i området, några riktigt branta.

Äta och grilla

Det finns flera iordningsställda rastplatser med bänkar och bord, varav några har fasta grillplatser och flera är tillgänglighetsanpassade. Tänk på att du inte får elda utanför eldplatser i naturreservaten Dagstorp och Ullstorp-Frostavallen i området. Läs mer nedan.

Bo

Det finns fyra vindskydd i området med eldstad och ved. Många fina platser finns för tält eller hängmatta. Tänk dock på att du inte får tälta i naturreservatet Ullstorp-Frostavallen. Läs mer nedan. Vill du bo mer bekvämt finns gott om boenden i närheten. På kartan finns Frostavallens vandrarhem markerad, men är i dag endast namnet på busshållplatsen.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Höörs kommun, www.hoor.se eller visitskane.se

Hitta hit

Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat mot Frostavallen. Från Höör går buss 441 som stannar på flera hållplatser i området, till de norra delarna av området går buss 448. Tidtabeller för bussar finns nedan.

Med tåg och buss+

Till Höör går tåg från Malmö, Lund och Kristianstad. Ringbuss 441 (Höörs station via Skånes Djurpark)går dagligen och stannar vid flera hållplatser i strövområdet (Frostavallen, Frostavallens vandrarhem, Långstorp, Ullstorp Lundagård och Skånes Djurpark). Ringbuss 448 från Höörs station via Norra Rörum går vardagar och stannar vid hållplats Länghult i den norra delen av strövområdet. Härifrån är det ca 500 m till närmaste led. Läs mer i tidtabellen för buss 441 samt buss 448.

Med bil+

Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat mot Frostavallen. Det finns även en cykelväg som går från väg 13 till Frostavallens stigar. För Dagstorpssjön, följ skyltning mot Norra Rörum. Från väg 1323 är det skyltat mot Frostavallen som tar dig söder om sjön och de norra parkeringarna. Den tillgänglighetsanpassade parkeringen ligger precis invid vägen.

Gps till parkering

Frostavallen
WGS84 DDM 55°58.123'N, 13°30.980'E
RT90 6188085, 1399732

Dagstorp östra - Tillgänglighetsanpassad
WGS84 DDM 55°59.441'N, 13°30.087'E
RT90 6209291, 1356238

Bra att veta

Ägare och skötsel

Höörs kommun är huvudansvarig för strövområdet som helhet. Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne äger tre delar av området, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.

Naturreservat

Delar av Frostavallen strövområde är naturreservat. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för delar av området som innebär vissa inskränkningar i Allemansrätten. I Frostavallen-Ullstorp får du t ex  inte tälta och inte elda utanför anvisade eldplatser. I Dagstorp naturreservat får du inte heller elda utanför anvisad plats och hunden måste vara kopplad. I Bjäret måste du koppla hunden och du får inte elda utanför anvisade platser. Läs mer nedan:

Föreskrifter för Bjäret på Länsstyrelsens webb.

Föreskrifter för Frostavallen-Ullstorp på Länsstyrelsens webb
Föreskrifter för Dagstorp på Länsstyrelsens webb

 

Nytt naturreservat Bjäret & info om extra vindskydd

  • Sedan hösten 2021 finns naturreservatet Bjäret söder om Dagstorpssjön. I det kuperade landskapet kring vulkanen Ulfsbjär kan du njuta av unik skyddad natur. Läs mer intill om vad som gäller i just detta område.

  • Några kilometer väster om Vaxsjön finns ett extra vindskydd som inte syns på vår tryckta karta än.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (6)
  • Parkering (6)
  • Rastplats (16)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (4)