Vit sand och tallskog

Friseboda

Där sanddynerna slutar i Friseboda tar den trolska tallskogen vid med vandringsvänliga naturstigar samt ett ridområde. Längs hela kusten ligger ålabodarna tätt. Arkeologiska fynd visar att människor bott och fiskat här sedan stenåldern. Naturvårdsarbetet SandLife har gett fina resultat i de unika strandmarkerna tack vare bl a Stiftelsen Skånska Landskaps insatser. Hela strövområdet är naturreservat. Tänk på att det t ex är förbjudet att cykla utanför cykelleden, att ha hunden okopplad och att ställa upp husbil/husvagn över natten. Inga hundar får vara på badstranden 15 maj-15 sept. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela Friseboda strövområde.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedRida
undefinedFiska
undefinedÄta
undefinedSova ute
undefinedBada
undefinedAktiviteter för barn

Vandra & promenera

Strövområdet, som är ett naturreservat, förvaltas av oss på Stiftelsen Skånska Landskap. Här finns många sköna naturstigar och traktorvägar, dock inga markerade stigar. Under våren 2024 kommer Skåneleden att dras genom strövområdet. Från parkeringsplatserna i områdets norra och södra del finns även rullstolsvänliga stigar ner till havet. En tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform finns därtill i norra delen (obs den södra plattformen måste vi stänga pga all sand). Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här. Tänk på att hunden alltid måste vara kopplad i detta strövområde och naturreservat.

Hitta hit

Friseboda ligger söder om Åhus längs den skånska ostkusten. Det finns tre parkeringar i området. Du når alla från väg 19. Regionbuss 551 går också dagligen från Åhus till Åhus Glashyttan. Se tidtabell nedan. Ta cykeln ut på Sydostleden som går genom Friseboda strövområde. Tänk på att du bara endast får cykla på leden, men i strövområdet/naturreservatet måste du leda cykeln.

Med bil

Från väg 19 följ skylt mot Åhus in på väg 118. Efter ca 3 km är det skyltat mot Friseboda. Följ asfaltvägen rakt fram. Ta höger på asfaltsvägen Slussvägen, sedan första till vänster för att komma till norra parkeringen eller tredje till vänster till Kongaboden. För att komma till parkering Stockholmsboden följ skyltar mot Olseröd från väg 19. Efter ca 1 km följer du skylt mot Nyagrop. Följ vägen ca 3 km till parkeringen. På grund av rådande naturreservatsregler är det förbjudet för klass 2 fordon under delar eller hela dagen på de olika P. Läs mer ovan under Sova ute.

Gps till parkering
Norra parkeringen:
WGS84 DDM 55°48.681'N, 14°12.356'E
RT90 6188085, 1399732

Stockholmsboden:
WGS84 DDM 55°47.306'N, 14°12.055'E
RT90 6185541, 1399359

Med buss

Regionbuss 551 går dagligen från Åhus till Åhus Glashyttan. Tidigare fanns närtrafikservice från Glashyttan. hyttan till Friseboda - dock inte idag. Därifrån kan ni samåka el hyra cykel i Åhus för vidare färd. Läs mer i tidtabell för buss 551.

GPS-koordinater

Longitud: 55.802014068258636

Latitud: 14.207669678255447

Mer om Friseboda

Sanddyner, tallskog och stränder

Havsstranden är en kärv miljö för växter och djur, med saltstänk, översvämningar och starka vindar. Några få växter trivs här, bland annat sandarv, saltarv och sodaört. Innanför den fem kilometer långa stranden möter du gles och lågväxt skog. Här växer knotiga tallar blandat med lövskog. I den magra och näringsfattiga marken trivs lavar och mossor, liksom björnbärs- och fläderbuskar. Norr om strövområdet är det levande sanddyner som dominerar. Vegetationen binder inte sanden, som därför rör sig fritt under vindens påverkan och ständigt förändrar landskapet. Söderut breder en mer artrik sandgräshed ut sig och här blommar backtimjan, ängsviol och hedblomster.

Cykla endast på Sydostleden

Cykla gärna på Sydostleden som passerar genom området från Simrishamn i söder och Växjö i norr. Du får aldrig cykla utanför denna led då marken är känslig i detta naturreservat. Etappen genom Friseboda går på gamla markvägar alldeles intill havet. Parkera cykeln och upptäck den vackra naturen till fots.

Sanddynerna bildas för 13 000 år sedan

Friseboda naturreservat vilar på Kristianstadslättens flacka berggrund som bildades för över 100 miljoner år sedan då Krithavet täckte området.Vid den senaste istidens avsmältning för omkring 13 000 år sedan, lämnade smältvattnet mäktiga täcken av sand och grus. På berggrunden samlades senare lösa jordlager, huvudsakligen morän. Havsvågor förde med sig sand som lämnades som en mäktig strandvall. När sanden torkat förde vinden den inåt land där sanddyner bildades.

Rastplats för flyttfåglar

I Friseboda rastar en rad fåglar under vår- och höststräcket, bland annat trana, kustpipare, lom, dopping, ejder, alfågel och svärta. Kentsk tärna är något av en karaktärsfågel i Friseboda. Den övervintrar i Västafrika, men kommer till Sverige redan i april och ger sig av först i september igen. I skogen trivs trädlärka, ärtsångare, lövsångare, sydlig gransångare och trädkrypare.

Fynd från stenåldern

Arkeologiska fynd vittnar om att området varit bebott åtminstone 7000 år tillbaka. Man har funnit sex boplatser från stenåldern inom strövområdet. Perstorpsboplatsen är den största och mest fyndrika, medan Lindormabacken är den mest kända. Fynden från boplatserna består av pilspetsar, spån, skrapor och yxor.

Eftertraktad ekskog och därefter tall

På 1600-talet täcktes området av ekskog. Efterfrågan på virke till krigsfartyg och senare till Alunbruket på Christinehofs gods gick hårt åt skogen med sandflykt som resultat. Under sanddynerna finns ruinerna av de fyra hemmanen som fanns här på sent 1600-tal och som begravdes av den flyende sanden. På 1800-talet lyckades man binda sanden genom att plantera tall.

Ålakusten med gamla Stockholmsboden

Kusten mellan Kivik och Åhus präglas av det fiske som bedrivits här ända sedan stenåldern. Bevarade ålabodar vittnar om århundraden av ålafiske i området. Här kunde fiskelagen bosätta sig under säsongen. Ofta byggdes bodarna med ena gaveln mot havet, den andra insänkt i strandvallen. Längs Frisebodas strand ligger flera ålabodar utspridda och det går också att hitta grundmurarna efter äldre bodar. Gamla Stockholmsboden är den äldsta och kanske finaste och Frisebodaboden har smyckats med ilandflutet vrakgods.

Havsvandrande öring

Havsvandrande öring finns längs hela den skånska kusten, där den går upp i åarna för att leka. I Segesholmsån i Friseboda är den en karaktärsfisk. Segesholmsån rinner upp på Linderödsåsen. Den är under sitt lopp påverkad av ganska kraftig tillförsel av närsalter och har på många ställen rätats ut. Bottnarna i ån är delvis utsatta för igenslammning. Ändå är den lekvandrande öringen och en stam av stationär öring de dominerande fiskarterna i ån. Det förekommer även bäcknejonöga.

Naturtyp som kräver restaurering

Sandmarkerna i Friseboda utgör en unik naturtyp och för att bevara dess karaktär görs regelbundet olika naturvårdande åtgärder. Under 2013-2018 har stiftelsen arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen för att restaurera värdefulla sandmarker. Genom att gräva fram sandblottor, bränna bort markvegetation som vresros och glesa ut tallskogen har vi gynnat sällsynta arter som fältpiplärka, sandödla, svartfläckig blåvinge och en rad andra arter. Samtidigt får gamla vidkroniga tallar och ekar mer växtrum. På så sätt kan den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas samtidigt som människors rekreation och friluftsliv värnas. Läs mer om SandLife.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Kristianstad kommun, www.kristianstad.se eller visitskane.se

Besökscentra

0

Hållplats

0

Parkering

3

Rastplats

1

Stuga

0

Vindskydd

0
Tall i Friseboda
Utsikt över havet i Friseboda
Skylt som visar en ridled i Friseboda

Tänk på att skydda unik natur i Friseboda naturreservat och strövområde

Friseboda strövområde består också av naturreservatet Friseboda, vilket betyder att speciella regler gäller. Du får inte ställa upp husbil/husvagn över natten, ha hunden okopplad eller elda utanför fast eldplats. Läs mer om våra P-regler för klass 2/klass 1 fordon på respektive P under Sova ute ovan. Du får inte heller cykla i naturreservatet - endast på markerad cykelled. Enligt kommunala bestämmelser får du inte heller ha hund på stranden 15 maj-15 sept. Läs mer om övriga regler på Länsstyrelsens webb.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten när du är i naturen. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

I norra delen löper en trygg träspång ned till havet. Denna stig är tillgänglighetsanpassad och även den utsiktsplattform som har panoramautsikt över strand och hav. Området är certifierat av Equality. Beskrivning av Friseboda på equality.se