Vildmark med norrländska vibbar

Myrmark i Djurholmen

Djurholmen

Djurholmen strövområde på Hallandsåsens södra branter är en plats för dig som söker det avskilda och tysta. I denna vildmark med norrländska vibbar hittar du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder över en väldig mosse, in i en bäckravin med små vattenfall och genom omväxlande bok- och barrskog. Djurholmamossen är en av få bevarade högmossar i Skåne, där du kan möta både orre och älg. Mossen är naturreservat, så tänk på att hunden alltid måste vara kopplad och att det är förbjudet att elda. Århultsbäcken är ett nytt naturreservat sedan juli 2022. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedÄta
undefinedSe fåglar och djur
undefinedAktiviteter för barn

Vandra & promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har flera markerade vandringsleder i Djurholmen. Mossestigen på 4,4 km, Källstigen på 2,1 km, Gubbalyckestigen på 1,5 km samt Grönalidsstigen på 1,7 km. Vid bäcken längs Grönalid finns ett vadställe som vid högt vatten kräver vattentäta kängor. Stigarna korsar varandra så att det är möjligt att vandra längre. Trots att området är litet är variationen stor. Tänk på att hunden alltid måste vara kopplad i naturreservatet Djurholmamossen. Se digital karta längst ned på sidan eller ladda ned karta i pdf här.

Hitta hit

Djurholmen ligger på Hallandsåsens södra sluttningar. Från E6 ta avfart Hjärnarp (avfart 37), kör mot Hjärnarp och följ skyltarna mot Djurholmen. Från Hjärnarp är det ca 8 km. Buss 507 Ängelholm-Munka Ljungby-Svenstorp går vardagar samt lördagar. Läs mer nedan.

Med bil

Kör av E6 vid avfart Hjärnarp (avfart 37), kör mot Hjärnarp och följ skyltarna mot Djurholmen därifrån i ca 8 km. Den sista sträckan går på grusväg. Skylten "Här slutar allmän väg" kan du bortse ifrån. Parkeringen ligger några minuter längre fram, efter att du svängt höger vid en sista mindre vägvisningsskylt.

Gps till parkering
WGS84 DDM 56°20.452'N, 13°1.735'E
RT90 6249350, 1328330

Med buss

Regionbuss 507 Ängelholm-Munka Ljungby-Svenstorp går vardagar och lördagar. Bussen stannar vid Hjärnarp torget. Därifrån är det ca 1 mil att gå till Djurholmen längs mindre väg. Läs mer i tidtabell för buss 507.

Mer om Djurholmen

En av få bevarade högmossar

Sedan 2016 är Djurholmamossen ett naturreservat och även Århultsbäcken sedan 2022. De ingår båda i Natura 2000, EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Få växter klarar att leva i den karga och näringsfattiga miljön på mossen. Tall, ljung, klockljung och tuvull är några av undantagen. Bristen på näring gör att tallarna här är små och förvridna, så kallade martallar. I juli och augusti blommar den rosa klockljungen och färgar mossen rosa. Under samma tid blommar den gula myrliljan, som också trivs imager och fuktig mark. Mossestigen går på spångar över delar av mossen. Mossen fortsätter in i Hallands län, där den byter namn till Matkroksmossen.

En mosse blir till av en sjö

För tusentals år sedan var mossen en sjö. Rester från vass och andra växter sjönk till botten, omvandlades till gyttja och sjön blev allt grundare. Efterhand blev den ett gräsbevuxet kärr och vitmossan kunde ta över kommandot. Vitmossa växer uppåt och dör underifrån. Den kan inte förmultna i den syrefattiga miljön utan bildade lager med torv och en myr växte på höjden. Till slut tappade vitmossan kontakten med grundvattnet och mossen var född. Vitmossan skapar en sur miljö som få andra växter klarar att leva i.

Djup ravin som skapats av isälv

Upptäck Århultsbäcken som skär ned i en djup ravin med gammelskog och dvärghäxört. Sprickan som löper genom Hallandsåsen är ett myller av liv. Här finns även ett litet vattenfall. Ravinen i Djurholmen skapades av den smältande inlandsisen för ungefär 14 000 år sedan, där isälvarna förde med sig tonvis med sten och grus. Idag har Århultsbäcken etsats sig allt djupare ner i ravinen och går via Västersjön till Rönne å och vidare ut i havet.

Speciella lavar och mossor att se

I bokskogen trivs sällsynta lavar och mossor som bokkantlav, bokvårtlav, stor knopplav och bokfjädermossa. Närmare bäcken växer dunmossa och gullpudra. Delar av Mossestigen går genom ravinen och följer också bäcken, med sina små vattenfall. Ta en liten avstickare till Fallet, det största av fallen.

Stenar med en historia att berätta

I hela området hittar du spår i form av stenhögar, ruiner och odlingsrösen efter dem som en gång levt här – bönder, knektar, torpare och backstugusittare. Tillvaron var krävande och marken svårbrukad. Ändå försökte man skapa små åkrar insprängda i skogen, och skogen användes som betesmark åt kor och grisar. Längs Gubbalyckestigen och Källstigen ligger platserna tätt och informationstavlor berättar mer om dem som levt här. Du passerar ruinerna från gårdarna Västra Århult och Mellan Århult liksom backstugan Jordboen. Invid Århultabäcken finns rester från den skvaltkvarn, som med vattnets kraft malde familjernas säd till mjöl eller användes för sågning. Även Djurholmamossen har brukats av bönderna som levde här. Mossens otillgänglighet och den höga vattenhalten i marken gjorde den svårodlad. Istället använde man torven som bränsle och under många hundra år var myrslåtter ett viktigt tillskott till höstskörden. Männen gick med lie, kvinnor och barn räfsade och hängde upp höet att torka på hässjor. Det hö man fick från mossen var inte alltid det mest näringsriktiga eller välsmakande för djuren, men var ofta ett viktigt tillskott för att hålla djuren vid liv under vintern.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Ängelholms kommun, www.engelholm.se eller visitskane.se

Besökscentra

0

Hållplats

0

Parkering

1

Rastplats

3

Stuga

0

Vindskydd

0
Mamma och son kikar ned på bäcken från liten bro i Djurholmen
Kvinna vandrar i bokskogen
Jakttorn i naturen

Tänk på att skydda unik natur i Djurholmamossen och Århultsbäcken naturreservat

Hela Djurholmamossen är ett naturreservat med känsligt fågelliv, insekter, djur och natur, vilket innebär att speciella regler gäller. Här måste hunden alltid vara kopplad och du får inte elda och grilla annat än på fasta eldplatser (syns på vår karta). Läs fler regler på Länsstyrelsen. Sedan sommaren 2022 är även Århultsbäcken ett naturreservat. Här får du inte heller ha hunden lös, inte heller cykla eller elda/grilla utanför fasta eldplatser (syns på kartan). Läs om fler regler på Länsstyrelsen.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten när du är ute. Koppla hunden året om. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.