Ståtlig lövskog på Nävlingeåsen

Gamla ekar och bokar i Bockeboda

Bockeboda

Bockeboda strövområde ligger på Nävlingeåsens lummiga sluttning, ner mot Kristianstadsslätten. Från Bockatorpet utgår flera markerade vandringsleder och en MTB-led, likaså ett motionsspår för den som vill löpträna. I Bockeboda möter du granskog i norr och blandad lövskog i söder. De hundraåriga ekarna vid Uddarp är särskilt värdefulla och ingår i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”. I sydost ligger naturreservatet Uddarp där du till exempel inte får elda utanför fasta grillplatser, stå med husbil över natten och ha hund utan koppel

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedSpringa
undefinedÅka skridsko och skidor
undefinedRida
undefinedAktiviteter för barn
undefinedÄta
undefinedÖvernatta
undefinedSe fåglar och djur

Vandra & promenera

I området hittar du våra sju olika markerade vandringsleder, en ridled samt en mtb-led. Gå till exempel Bokstigen 3 km på små skogsstigar bredvid fägator och förbi gammalt torp, Gröna spåret 7,5 km genom både gran- och bokskog eller Gul led 15,3 km som löper genom större delen av området. Från Bockatorpet finns också några motionsspår. Det finns även tillgänglig stig på 1,9 km. Se digital karta här nedan eller ladda ned broschyr med karta.

Hitta hit

Bockeboda ligger en dryg mil väster om Kristianstad. Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda och följ skyltning mot Bockeboda. Buss 554 stannar 2 km från södra parkeringen. Aktuell tidtabell finns nedan.

Med bil

Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda. Följ sedan skyltning mot Bockeboda. För norra parkeringen, ta vänster in på Bockebodavägen och följ sedan skylt mot Bockatorpet. För södra parkeringen, kör till Skepparslöv. Vid Skepparslöv kyrka, följ skylt mot Uddarp från Uddarpsvägen. I Uddarp naturreservat är det förbjudet att ställa upp husbil och husvagn.

Gps till parkering
Bockatorpet:
WGS84 (lat, lon) 56.035813, 13.994479
RT90 6213399, 1387132

Uddarp:
WGS84 (lat, lon) 56.014265, 14.039669
RT90 6210927, 1389887

Med buss

Regionbuss 554, Kristianstad C - Äsphult går vardagar till "Skepparslöv kyrkan" sydöst om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km till den södra parkeringen längs med en lågt trafikerad väg. Läs mer i tidtabell för buss 554.

GPS-koordinater

Longitud: 56.03635741918799

Latitud: 13.99451117667102

Mer om Bockeboda

Hundraåriga ekar, lindar, bokar och almar

Nävlingeåsen är en urbergshorst som bildades genom dramatiska jordbävningar för ungefär 100 miljoner år sedan. Stora delar av området ligger 60–70 meter över havet. Bockeboda har rika biologiska värden. Stora delar av åsen är planterad med gran, men här finns också bokskogar, ek, tall och björk och inslag av alsumpskog. De mäktiga bokarna och stora ekarna vid Uddarps parkering är flera hundra år gamla och är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden, med olika lavar, mossor, svampar och insekter.

Sveriges sydligaste tjärdal?

Tjära var en viktig export för Sverige från 1600- till 1800-talet. Öster om vägen Baslinjen ligger spåren av det som kan vara Sveriges sydligaste tjärdal. Ingen vet exakt när den senast var i bruk, men troligen har tjärframställning pågått här under lång tid. Tjärdalar anlades i skogsrika områden med gott om tall eftersom den har det största tjärinnehållet. En tjärdal är en trattformig grop utgrävd i en sluttning, i gropen görs enkolmila där tallstubbar staplas och bränns. Den kådrika veden täcktes av vitmossa och ett jordlager – genom att blåsa ner syre fick man en pyrande brand som kokte ut tjäran. Till slut rann tjäran nerför sluttningen där den fångades upp. Strax intill Tjärdalen finns rester av två gravkullar från stenåldern.

Stengärdsgårdar och ruiner efter torp

Människor har bott och odlat i området i flera tusen år. Ortsnamnen Bockeboda och Uddarp finns i rullorna i skifter från 1100- och 1200-tal. Fornlämningar visar att människor levt kring åsen redan under bronsåldern. Spåren efter människor syns i strövområdet: imponerande långa och höga stengärdsgårdar, fägator där djuren flyttades från gård till bete och mängder av odlingsrösen. Här finns också flera gamla övergivna torpgrunder med trappor och spår av trädgårdsväxter. Håll utkik efter stenruinerna lite varstans. Vid det så kallade Kotäppeléet – en slags övergång eller grind där djur passerat – finns två parallella vägar, en i nutid, en fråndåtid. Léet i ordet betyder grind.

En vattenkälla som aldrig sinar

Strax intill Alf Johanssons väg längs en av vandringsstigarna finns en gammal källa täckt med ett mossbeklätt trähus. Platsen ansågs förr magisk eftersom källan inte sinade hur torrt det än var. Rensar du bort löv och skräp får du ett friskt vatten. Förr i tiden hämtade folk i trakten vatten här för att spara på den egna brunnen. I närheten av källan finns ett område där bokar, ekar och tallar lämnats orörda efter avverkning 1945. Träden är högresta med kraftiga stammar och området kallas för Reservatet, men är inte ett naturreservat i sig.

Besökscentra

0

Hållplats

1

Parkering

3

Rastplats

3

Stuga

0

Vindskydd

0
Skogen i Bockeboda
Två personer som vandrar i skogen i Bockeboda
Kvinna som rider på en skogsstig

Tänk på att skydda unik natur i Uddarp naturreservat

I södra Bockeboda strövområde finns naturreservatet Uddarp med unik och värdefull natur, vilket innebär att speciella regler gäller. Du får inte elda utanför våra fasta eldplatser (syns på kartan), inte ställa upp husbil och husvagn över natten, inte spela hög musik och hunden måste alltid vara kopplad. Läs om fler regler på Länsstyrelsen.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten när du är ute. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

I sydost i Bockeboda i Uddarp finns en tillgänglig stig på 1,9 kilometer på hårdgjort grus där du kan ta dig runt i gammal bok- och ekskog. Vid parkeringen finns även en tillgänglig grillplats och toalett. Området är certifierat av Equality. Beskrivning av Bockeboda på equality.se

Hitta parkeringsalternativ & njut av nytt naturreservat

Mycket folk vid Bockatorpet? Hitta till andra parkeringar i strövområdet.

Uddarp är sedan december 2022 ett nytt naturreservat med gammal ädellövskog, som exempelvis unika 400-åriga ekar, äldre bokar, speciella lavar och svampar, gamla stenmurar och odlingsrösen. Här måste du t ex koppla hunden året om och endast grilla på fasta eldplatser.

Ägare och skötselansvar

Området ägs av Stiftelsen O D Krooks Donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Kristianstad kommun står för skötseln av området kring Bockatorpet (genom Härlövs IF), Stiftelsen Skånska Landskap för de södra delarna. Området ingår också i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”.

Projektstöd från EU

Både Stiftelsen Skånska Landskap och Kristianstad kommun har gemensamt satsat på att utveckla området. Delar av strövområdet utvecklades under 2013-2014 och har finansierats med hjälp av projektstöd från EU:s och Länsstyrelsens landsbygdsprogram. Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.