Vision, verksamhetsidé och värdeord

Immeln vid solnedgång

Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Läs mer om stiftelsens arbete, vision, verksamhetsidé och värdeord. När vi lägger ut tjänster syns annonserna här.

Natur självklar för alla - det är vår vision. Den speglar vad vi vill uppnå. Vår verksamhet beskriver vad vi jobbar med. Vi förvaltar och tillgängliggör det skånska landskapet för att locka människor ut i naturen till ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsan.

Lediga jobb

När vi utlyser tjänster publicerar vi dem här och allmänt på sajten Offentliga jobb.

Kortare anställningar eller uppdrag

Det händer att vi tar in personer för kortare anställningar och uppdrag inom vår utomhuspedagogiska verksamhet eller på Fulltofta Naturcentrum. Kontakta verksamhetschef för utomhuspedagogik, Åsa Johansson respektive verksamhetschef för FNC, Emelie Andersson för mer information om detta. 

Praktik

Vi får många praktikförfrågningar och tar gärna in praktikanter när vi har tid och möjlighet att ge en bra praktik. Vi tror att du har bäst nytta av praktik hos oss om du är högskolestuderande på någon utbildning som är relevant för vår verksamhet.

Examensarbeten

Ibland kan vi ta emot studerande för examensarbeten hos oss.

Vår arbetsplats

Vi vill att arbetsplatsen ska upplevas som öppen, varierande, prestigelös och utvecklande, men även som strukturerad med frihet under eget ansvar gentemot de gemensamma verksamhetsmålen. I diskussion med medarbetarna lyfts tre saker. Att arbetsgivaren och anställda ska:

  • verka för en individanpassad arbetsplats

  • verka för en hälsosam arbetsplats

  • eftersträva mångfald och jämställdhet

Läs mer i vår Arbetsmiljöpolicy.