Vandring och fysisk aktivitet på recept för att tackla folksjukdomar

Kvinna vandrar på en träspång i Kronoskogen

Vandra på recept

Be doktorn om vandring mot t ex diabetes eller högt blodtryck. Vandring i våra strövområden är en del av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i ett samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten. I Västernorrland finns även Natur på recept.

Forskare säger samstämmigt att vandring ger motion, minskar stress, ökar kroppens förmåga till återhämtning och förbättrar vår koncentrationsförmåga. Om du dessutom vandrar kan du själv anpassa i den takt och tempo som du vill. Våra strövområden erbjuder trygga vandringar i rundslingor som börjar och slutar vid samma ställe. I flera områden finns även tillgängliggjorda leder med stabil hårdgjord mark där du kan gå med käpp, rullator eller barnvagn.

Region Skåne är den regionala sjukvårdsaktören som ger anslag till Stiftelsen Skånska Landskap. Att få fler skåningar att röra på sig i naturen ligger i linje med Region Skånes ambition att få unga och gamla att må bättre fysiskt och psykiskt enligt regionens mål "Bättre hälsa för fler".

En läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut ”Fysisk aktivitet på recept” och vandring i strövområden. I kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet  sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2017) listas 33 olika sjukdomstillstånd där FaR är en bra metod. Några exempel på diagnoser är benskörhet, högt blodtryck, diabetes och fetma. När du som patient får ett recept på fysisk aktivitet, får du även råd som ger motivation och hjälp med att hitta en motionsform som passar dig. Runt om i Skåne finns ett stort antal strövområden där du kan hitta korta vandringsleder.

Sedan några år arbetar Region Västernorrland med Natur på recept. Västernorrland initierade arbetssättet och fler regioner/län utvecklar nu konceptet, t ex Norrbotten. Naturumgänge har positiv inverkan på hälsan, enligt många undersökningar. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. I en nationell undersökning om friluftsvanor anser 90 procent att friluftsliv är positivt för den egna hälsan.

Bor du i Skåne och vill få vandring i våra strövområden på recept? Prata med din vårdkontakt! Läs mer på www.farskane.se

Två personer som vandrar i skogen i Bockeboda
Vacker naturstig i Vedema
Två kvinnor vandrar med en hund längst en stig
En kvinna löptränar genom ljusgrön vårskog. i Skrylle strövområde.

Fysisk aktivitet på recept i våra strövområden efter kommun

 • Korta spåret 2 km, Klåveröd strövområde, Svalöv

 • Håkans väg, 2,4 km, Finnstorp strövområde, Svalöv

 • Bokstigen 3 km, Bockeboda strövområde, Kristianstad

 • Tillgänglig slinga, 1,9 km, Bockeboda strövområde, Kristianstad

 • Fiskestigen 1,6 km Fulltofta strövområde, Hörby

 • Ravinslingan, 1 km, Fulltofta strövområde, Hörby

 • Trädslingan, 0,8 km, Vedby strövområde, Klippan

 • Granstigen, 2,7 km, Vedby strövområde, Klippan

 • Gula slingan 1,3 km, Vedema strövområde, Hässleholm

 • Sjöstigen, 3,3 km, Möllerödssjö strövområde, Hässleholm

 • Gydarpsslingan, 3,7 km, Snogeholm strövområde, Sjöbo

 • Strandslingan, 1,6 km, Snogeholm strövområde, Sjöbo

 • Tillgänglig slinga, 1,3 km, Arriesjön strövområde, Vellinge

 • Bäckaslingan, 3,2 km, Grytåsa strövområde, Örkelljunga

 • Sjöstigen 2 km, Breanäs strövområde, Östra Göinge

 • Röda slingan, 2,2 km, Järavallen strövområde, Kävlinge

 • Tillgänglig slinga, 1,2, km Järavallen strövområde, Kävlinge

 • Röda stigen, 1,7 km, Tjörnedala strövområde; Simrishamn

 • Källstigen, 1,5 km, Djurholmen strövområde, Ängelholm