Vandringar i norra, mellersta och nordöstra Skåne

Kvinna vandrar i bokskogen

Tre vandringar i sagolik bokskog

Skimrande grön skog. När bokarna slår om i grönt är det ljuvligt att ge sig ut, men även under sommar och höst. Vi tipsar om tre vandringar i Djurholmen, Finnstorp och Bockeboda strövområden.

Under några få veckor på våren upplever man det speciella skira ljuset som strilar ned från de nyutsprungna takkronorna. Den skånska bokskogen är magisk. Tre förslag på vandringar där du vandrar i bokskog:

Vandra i bokebackar 4,2 km i Finnstorp strövområde

Välj först Gröna gången, 2,7 km nedför branten vid Askehallarna, genom en grönskande tunnel och tillbaka på rundslingan. Sedan kan du gå vidare på blåmarkerade stigen Bokskogen 1,5 km som delvis passerar Fågeldammen där du kan njuta av fågellivet på västra sidan av sjökanten.

Vandra ca 6 km i gammal bokskog och ljunglandskap i Djurholmen strövområde

Bege dig först ut på rödmarkerade Mossestigen, 4,4 km, genom kuperad bokskog ner i en ravin och sedan ut på Djurholmamossen samt vidare på spång genom ljung. Vid Århultsbäcken i väster kan du ansluta till gulmarkerade Gubbalyckestigen, 2,1 km, där du både vandrar i gammal "pelarsal" av bok, men även tät granskog och förbi gamla boplatser. Röda och gula stigarna går parallellt under 0,5 km.

Gå i åldrad bok- och ekskog i Bockeboda strövområde - kort runda 1,9 km eller lång runda 15,3 km

I södra delarna av Bockeboda strövområde växer urgammal bok och ek som omger den tillgängliga stigen på 1,9 km på hårdgjort grus, lämpad för rullstol och barnvagn. För dig som vill gå längre kan du fortsätta på Gul led, 15,3 km, genom i stort sett hela strövområdet. Denna led är dock inte tillgänglig, utan går på naturstig och grusvägar.