Bokskog, jätteekar och torpruiner

Träd vid sjö i motljus.

Nio tips på längre vandringar

Har du ett par-tre timmar på dig kan du vandra lite längre. Här är några vandringsleder på cirka 10 km:

Långstorpsslingan, 9,9 km, i Frostavallens strövområde

Förutom en brant sluttning vid Djuraliden är slingan lättgången och följer väl trampade stigar, grusvägar och en gammal fin stenlagd väg i skogen. På flera ställen kan man se ruiner efter gamla sk brydestugor och även en ruin efter en hel gård i Habo. Slingan passerar flera rastplatser. Bland annat kan du stanna till och fika i fin bokskog vid Huggarkojan i Ullstorp där traktens siste skogshuggare bodde. Gör gärna en avstickare för att se vulkanen Ulfsbjär - lägg till Bjäretslingan på drygt 3 km.

Dagstorpsslingan 9,3 km, i Frostavallens strövområde

Dagstorpsslingan följer pärlan Dagstorpssjön på flera ställen och passerar två badplatser. Leden går också genom betesmarker och på charmiga grusvägar med betagande utsikt över sjön. Med fiskekort och spö kan man stanna till och fiska längs promenaden. I Dagstorps naturreservat som ligger längs slingan kan du njuta av vackra betesmarker och hagar. Kortare partier går över spång och i stenig terräng.

Vita spåret, 9 km, i Kronoskogen strövområde

Vandra upp och ned i backar och sandvallar i Kronoskogen på vita leden. I väster mellan Råbocka camping och Lasarettslinjen får du motion och backträning över de gröna sandvallarnas branta sluttningar. Var uppmärksam på att leden här går genom terrängcykelområdet och att du därför även kan möta cyklister i spåret. I övrigt går Vita spåret på plan mark.

Träspång i skuggan av träd i Fulltofta
Två personer som vandrar i skogen i Bockeboda

Grönt spår, 7,5 km, i Bockeboda strövområde

Vandringen går genom blandskog, löv och gran, mestadels på stigar och skogsvägar. Större delen av vandringen är flack, men det finns en rejäl backe och några kullar.

Magnhilds runda, 9 + 8 km i Fulltofta strövområde

Magnhilds runda går till största delen på naturstig. Du kan välja att ta 9 km som går västerut förbi Prästamöllans fors, fågelsjön Ormapumpan och Nunnäs fälader med öppna beteshagar och gamla ekar som sedan leder till Fulltofta Naturcentrum. Du kan också gå söderut 8 km, först längs Natur- och kulturstigen mot äldre bokskog och kulturmarker med odlingsrösen och torpruiner samt Magnhilds källa innan du kommer tillbaka till Fulltofta Naturcentrum.

Skåneleden Fulltofta Runt, 10 km, i Fulltofta strövområde

Denna rundvandring går mestadels på naturstig, ibland stenigt underlag eller spångad led. Några kortare sträckor går på skogsväg.

Långa spåret + Lilla Klåveröd, ca 8,5 km i Klåveröds strövområde

Kombinera två leder i Klåveröd, så får du både uppleva magnifik mosse, ängsmark och gammal granskog. Vandra på Långa spåret, 5,2 km som är en skogsstig som går genom både gran- och blandskog, på spång över våtmarken på Traneröds mosse och mellan gamla stengärden på betade ängar vid Grindhus. På flera ställen följer stigen bäcken. Vid Traneröds mosse kan du avvika lite från den märkta slingan för att gå ut på den tillgänglighetsanpassade utsiktsplattformen eller upp i utsiktstornet. Vid mossen fortsätter du på den blåmarkerade leden Lilla Klåveröd, 3,6 km, som är en skogsstig genom varierade landskap: odlad granskog, gammal bokskog, förbi Lilla Klåveröd med sina betade ängsmarker och över Traneröds mosse med sin spångade våtmark.

Blå slingan, 8,1 km, Järavallens strövområde

Vandra dig genom Järavallens varierade natur, där du börjar i åldrig stolt tallskog i väster och fortsätter österut förbi Fågelsjön, genom betesmarker och vidare in i Hofterups mosse med ohävdad björkskog. Här kan du utgå antingen från västra parkeringen eller sydöstra entrén.

…och en längre vandring i Bockeboda:

Gul led, 15,3 km, Bockeboda strövområde

Vandringen tar dig genom större delen av strövområdet mellan Uddarp och Bockatorpet förbi torpruiner och djup skog. Du vandrar på skogsstigar och skogsbilvägar.