Konsten att göra upp eld

Veden brinner vid en grillplats

Göra upp eld smart och säkert

Hur vet jag om jag får elda? Varför får jag inte ta ved och pinnar i vissa naturreservat? Vilka knep är bra att ta till när du ska tända? Här är bästa tipsen på hur du eldar tryggt och säkert i skogen.

En knastrande eld ute i skogen ger både ljus och värme. Runt om i våra strövområden finns många upphöjda grillplatser, både med och utan tak, som vi rekommenderar dig att använda. Tänk på #allemansskyldigheten så att du tänder eld på säkert sätt med hänsyn till naturen. I flera naturreservat som till exempel Uddarps naturreservat i Bockeboda strövområde och Klåveröds naturreservat är det förbjudet att ta gammal ved, bark och pinnar, eftersom de behövs för insekter och djur. Här måste du ta med egen ved eller varför inte grillkol?

Konsten att göra upp eld - 5 säkra tips

Kontrollera först om du får elda. Under vår och sommar kan det ofta vara eldningsförbud. Läs på kommunen, räddningstjänstens webb alternativt på krisinformation.se. Ett annat alternativ är att ladda ned MSB:s app Brandrisk ute. Kom ihåg att det många gånger är det säkrare att använda ett stormkök eller gaskök än att elda.

Välj rätt plats där du ska elda som t ex grus eller sandmark. Allra bäst är att använda våra fasta upphöjda grillplatser i sten/stål i strövområdena. Elda aldrig på torv eller mossa, även på jordig skogsmark är risken för brand stor. Elda inte heller vid stubbar eller myrstackar. Inte heller på berghällar som riskerar att spricka sönder.

Elda inte när det blåser mycket, då gnistor kan fara iväg och en brand kan starta.

Använd bara lösa kvistar och grenar till elden. Du får aldrig ta grenar eller hugga levande träd, som dessutom är svåra att tända med. Tänk dock på att det i vissa naturreservat är förbjudet att plocka grenar, ved och bark, eftersom detta är bostäder för insekter, kryp mm.

Ha tillgång till vatten att släcka elden med. Låt elden brinna ut helt. Rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan så att ingen glöd och rök finns kvar. Om det är torrt ute: Vattna på askrester och eld, även runt om eldplatsen. Om du eldat utanför våra grillplatser - återställ alltid marken så att inga spår syns..

Konsten att få fyr - 8 steg

Se till att avgränsa eldplatsen med stenar och plocka bort barr och löv omkring. Välj allra helst våra fasta grillplatser så att du inte skadar marken i onödan.

Förbered dig. Se till att du har både grövre och tunnare trästickor - eller kvistar som du hittar i skogen. Med en medhavd fickkniv kan du lätt splinta stickor. Är du i ett naturreservat där du inte får ta ved, plocka med dig vedklabbar hemifrån eller varför inte grillkol. Använder du ved behöver du något att tända med, t ex tidningspapper eller torrt dött granris. Ett klokt tips är att ta med ett "eld-kit" av t ex fnöske, braständstickor, tamponger, torktumlarludd etc som du kan tända med. 

Tändstickor, tändare eller tändstål är en smaksak. Tändstål är pålitligt i alla väder medan tändstickor riskerar att bli fuktiga och tändare kan sluta fungera.

Börja med att göra en stadig grund av fyra vedklabbar eller rejäla pinnar där du sedan kan ställa kastrullen eller kittel. Grunden är viktig, så att du får en säker matlagningsplats.

När det är dags att tända elden: gör en större luftig boll av tidningspapper som du lägger inuti eldhuset eller grunden. Gör sedan en ännu en boll som du tänder med. Se till att det finns "flikar" inne i bollen så att syre kan komma in när du ska tända den.

Tänd bollen. Flytta snabbt över till ditt eldhus. Jobba snabbt. Lägg på stickor och pinnar från sidan, några i taget.

Mata elden med stickor, men var försiktig. Lägg inte på för mycket ved så att elden kvävs. Inte heller för lite så att elden brinner ut. Snart kommer du att förstå eldens olika sprakande, knastrande och poppande ljud som lär dig vad du ska göra härnäst.

Var noga med att släcka elden ordentligt eventuellt med lite vatten innan du lämnar platsen -särskilt om det är torrt ute. Om du har eldat utanför en fast eldplats - återställ allt. Ta bort stenar och lämna inga spår.

Njut vid elden!

⚠ Om elden sprider sig - vad gör jag?

Larma direkt genom att ringa 112. Om du har tillgång till vatten, försök släcka. Försök stoppa elden i vindriktningen genom att använda långa ruskor av gran el en (som du kvistat av utom ca 1 meter i toppen). Doppa gärna dem i vatten. Piska aldrig på elden då den riskerar att ta fart. Om du kan rensa bort mossa, kvistar och ris i närheten av elden - gör det för att stoppa spridningen