Natur öppen för alla

Tillgänglighet

Oavsett om man har krycka, rullator eller behöver stadigt underlag av andra skäl ska naturen vara öppen att ge sig ut i. Vi underlättar för alla på våra tillgängliga leder som är markerade med röd linje och rullstolssymbol i kartorna. Om du behöver färdtjänst ut: kolla in vår info nedan.

Vandring på hjul

Ut med rullstol, permobil eller barnvagn

Att göra våra strövområden lättare att nå för besökare med rörelsehinder är en del i vårt arbete med att göra naturen öppen för alla. De tillgängliga lederna har en heldragen röd linje samt rullstolssymbol i kartorna. Klicka på dem i kartorna för att läsa mer om dem.

Tillgängliga strövområden

Elva av våra strövområden har tillgänglighetsanpassade strukturer, som hårdgjorda stigar eller bred träspång som gör dem lättillgängliga. Dessutom finns ofta bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar eller toaletter. Våra områden har inventerats av en självständig aktör som kvalitetskontrollerar tillgängligheten genom equality.se. Läs om varje område nedan. Länkarna går till den beskrivning av området som Turism för alla gjort.

Arriesjön
Bockeboda
Breanäs

Finnstorp
Fulltofta

Friseboda

Järavallen

Klåveröd

Kronoskogen

Snogeholm

Vitemölla

Färdtjänst ut i naturen

För sig som har särskilda behov eller som inte kan resa med buss eller tåg finns det chans att beställa färdtjänst till flera av våra strövområden. I samarbete med Skånetrafiken har vi fått med flera av våra parkeringsplatser i platsregistret där man bokar sin resa. Observera att krävs ett särskilt tillstånd för att få resa med färdtjänst. Det gäller strövområdena Arriesjön, Järavallen, Bockeboda, Breanäs, Finnstorp, Friseboda, Fulltofta, Klåveröd, Kronoskogen och Snogeholm och de parkeringar som ligger nära tillgängliga leder. Boka färdtjänst här.

Natur i vården

Vi vill också göra naturen tillgänglig för dem som inte kan komma ut i den. Genom samarbete med primärvården i Region Skåne visar vi kontinuerligt lockande tips på väntrumsskärmar om hur man mår bra i naturen. Informationen visas på cirka 30 offentliga vårdcentraler.

För några år sedan hade vi två mindre projekt på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Skånes universitetssjukhus i Malmö (SUS) där vi bidragit med att föra in naturbilder på två avdelningar, där bilderna används som en del i rehabiliteringen och läkeprocessen.

Naturen som plats för integration

För sig som har särskilda behov eller som inte kan resa med buss eller tåg finns det chans att beställa färdtjänst till strövområdena Arriesjön, Järavallen, Bockeboda, Breanäs, Finnstorp, Friseboda, Fulltofta, Klåveröd, Kronoskogen och Snogeholm och de parkeringar som ligger nära tillgängliga leder. I samarbete med Skånetrafiken har vi fått med flera av våra parkeringsplatser i platsregistret där man bokar sin resa. Boka färdtjänst här. Observera att krävs ett särskilt tillstånd för att få resa med färdtjänst.