Hitta rofylldhet och lugn i tyst vildmark

En spegelblank sjö som kantas av tallskog.

Vandra i tyst natur

Höra suset i grantopparna och ett stilla duggregn. Naturen blir en allt viktigare plats för att kunna stänga av brus från vardagen. Vi tipsar om Djurholmen, Breanäs och Vedema strövområden.

Det ständigt uppkopplade livet med blippande och surrande ljud är vardag för de flesta. Naturens lugn blir något allt mer eftertraktat - och framför allt tysta områden. Flera av våra strövområden ligger mer avlägset och upplevs som tysta och lugna.

Djurholmen, Breanäs och Vedema

Besök till exempel Djurholmens strövområde uppe på Hallandsåsens södra branter med tre av våra markerade vandringsstigar över vidsträckt mosse, en ravin med små vattenfall och omväxlande bok- och barrskog.

I Breanäs strövområde vid sjön Immeln möter du tjärdalar, barrskog, blandskog och blöta myrar. Här går tre av våra vandringsleder samt Skåneleden. Sjön med hundratalet små öar lockar till upptäcktsfärd i kanot eller kajak.

Ännu ett strövområde att njuta av är kuperade Vedema. Genom dunkel granskog, tallskog, torra bokbackar och fuktdrypande lövskog går tre av våra markerade vandringsleder samt Skåneleden.

Även strövområden som östra Fulltofta, västra Snogeholm och Traneröds mosse i Klåveröd upplevs som tysta och stillsamma.

Kvinna vandrar i bokskogen
Immeln vid solnedgång

Tystnad - en bristvara i dag

Platser som skänker lugn och ro är viktigt för hälsan, menar Gunnar Cerwén, landskapsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU som märker hur tystnad blivit en bristvara.

– Att komma ut på en relativt tyst plats är hälsosamt, säger han. I vår stressiga vardag kan det både vara förebyggande och återhämtande. Det är en livskvalité att ha tillgång till tysta miljöer.

Vad är då en tyst miljö?

– För många är det när man kan höra porlandet av vatten och fågelkvitter. En definition kan alltså vara att man hör naturen helt enkelt.

Forskningen visar att buller kan få oss att må sämre.

– Hjärtsjukdomar, sömnproblem och stress går att koppla tydligt till bullerexponering. Å andra sidan kan naturens ljud som fågelkvitter få oss att må bättre, säger Gunnar Cerwén.