Minska risken för smitta utomhus

Hela samhället måste ta ansvar för att bromsa covid-19. Vi fortsätter att locka till hälsosamt uteliv - genom tydliga åtgärder och rutiner för att bromsa covid-19.

I vår verksamhet följer Stiftelsen Skånska Landskap följer rekommendationer och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi ser också att vårt uppdrag att locka människor ut i naturen för att må bra, röra på sig och få frisk luft är viktigare än någonsin. När det gäller våra publika verksamheter och utomhusaktiviteter där människor möts har vi ett tydligt råd till alla: om du har symptom, se till att stanna hemma.

Våra rutiner kring covid-19 och corona

-Vi fortsätter med våra planerade utomhusaktiviteter i vårt vårprogram, men vi ser till att det blir mindre grupper t ex familjevis och små sällskap under vandringar. Maxantal är alltid 50 pers. Vi upplyser om att hålla avstånd till varandra. Vi hälsar aldrig i hand och rekommenderar också våra besökare att inte ta i hand. För de besökare som uppvisar minsta symptom – undvik att delta i arrangerade aktiviteter. För alla som är över 70 år - läs gärna Folkhälsomyndighetens råd ovan innan du anmäler dig.

-Våra mest populära aktiviteter, som delvis sker inomhus och lockar stora skaror folk, ställer vi in. 

-Hygien och städning är alltid högprioriterat hos oss. Just nu har vi förstärkt våra rutiner för städning, rengöring och hygien i publika verksamheter som t ex Fulltofta Naturcentrum.

-Vi desinficerar frekvent ytor som dörrhandtag, besöksdisk, strömbrytare, bord, handtag och andra ytor som många gäster regelbundet använder. 

-Vi har ökat fokus på handhygien. Tvätta dina händer ofta med tvål och varmt vatten.

-Våra medarbetare har fått information, tips och riktlinjer som rör covid-19.

-Om någon av våra gäster/besökare uppvisar symptom uppmanas de att vistas utomhus på avstånd från andra människor eller att åka hem.

-Våra medarbetare åker inte till jobbet om de är sjuka.

 -Vår utomhuspedagogiska skolverksamhet kommer att genomföras såvida skolorna hållas öppna.

- Under vecka 18 är det dags för ”Hela Skåne sover ute”. Vi har för avsikt att genomföra arrangemanget och vill locka människor ut i naturen. Det är dock varje enskild förening eller verksamhet som avgör om det egna arrangemanget kommer att genomföras.

Ändrade besked från ansvariga myndigheter kan innebära att ovanstående omprövas.

Publicerat: 2020-03-17